Avinor vedtok på et styremøte torsdag å gå videre i prosjektet «T3»; et nytt terminalbygg på Flesland.

Dersom prosessen går som planlagt, vil den nye flyterminalen stå ferdig ved årsskifte 2015/16. Kostadsrammen er beregnet til flere milliarder kroner.

Terminalen vil ligge sør for eksisterende bygg, forteller lufthavnsjef Adelheid Nes.

— Hele Flesland gleder seg, sier Nes, som forteller at de ansatte har feiret med kake idag.

Milliardprosjekt

  • Flesland vil kunne få en teoretisk kapasitet på rundt 7-8 millioner reisende i året, sier Nes. I 2010 reiste vel 5 millioner passasjerer via Bergen Lufthavn, sier luftplassjefen.

Hun tror dette blir veldig viktig for Bergen som turistby.

— Vi vil kunne oppgradere tilbudet betydelig, og utvidet kapasitet kan åpne for nye flyruter, sier hun.

Den gamle terminalen vil fortsatt være i bruk når den nye står ferdig.

- Bedre service

Dagens terminal har store plassutfordringer. Det er små arealer til innsjekking, security, bagasjeanlegg og utganger.

«Dette påvirker negativt lufthavnens servicegrad, og lufthavnen må i dag avvise trafikk og annen etterspurt operativ virksomhet. Det er heller ikke mulig å etterkomme forespørsler om økte arealer til kommersiell virksomhet i dagens terminal», skriver Avinor i en pressemelding.

— Vi håper på en forbedring av både service og passasjer med den nye terminalen, sier flyplassjefen.

- Gledelig

  • En gledelig nyhet, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.

Flesland har nådd sin kapasitetsgrense. Vi har fått betydelig flere flyruter og det er uheldig at man i perioder har måtte si nei til fly, sier reiselivsdirektøren til bt.no.

— Ny terminal er en nødvendighet dersom vi skal vokse i fremtiden. Vi trenger også å øke servicen til en høyere kvalitet, sier Warberg, som liker arkitektenes plan for terminalen.

— Jeg har kikket på tegningene - det ser lekkert ut.

Han håper også den nye terminalen vil stimulere til en næringsutvikling i hele området.

Koorineres mot Bybanen

I terminalprosjektet er det planlagt en koordinering mot Bybanen. Den skal etter planen bygges og føres frem til Bergen lufthavn Flesland, til samme tidspunkt som den nye terminalen også planlegges ferdigstillt.

Dette mener reiselivsdirektøren er avgjørende.

— At turistene kommer raskt og greit til opplevelsene de kommer hit for er viktig, sier Warberg.

Hva vil dette bety for Bergen som turistby?