Havforskningsinstituttet (HI) publiserte denne uken en ny studie som viser at fisk i nærheten av oljeinstallasjoner i Nordsjøen får i seg oljekomponenter som fører til negativ påvirkning på blant annet leveren.

Effektene er funnet i hyse på Tampen, som er det området i Nordsjøen med høyest tetthet av oljeinstallasjoner og det høyeste utslippet av produsert vann og kjemikalier. Området omfatter blant annet Statfjord-, og Gullfaks-feltet.

Også svenske forskere har deltatt i prosjektet, og resultatene publiseres i det anerkjente tidsskriftet PLoS ONE.

Ifølge forskerne, viser studien at man må unngå alle former for utslipp fra plattformer.

— Gamle data

Funnene og konklusjonene blir imidlertid bestridt av Oljeindustriens Landsforening.

— Havforskningsinstituttet tar feil når de hevder at «petroleumsvirksomheten har negative effekter på fiskearter i våre økosystemer.» Studien til HI baserer seg på gamle data og gir ikke grunnlag for deres påstand, ei heller deres konklusjon om at alle utslipp av produsert vann må stoppes, sier Egil Dragsund, fagsjef miljø i OLF.

Han viser til at HI baserer seg på såkalte biomarkører på hyse fra 2002, og ikke har med at det både i 2005 og 2008 ble funnet langt lavere utslag i bimarkørene.

— Nivået som ble påvist i 2008 var mer enn 90 prosent lavere enn i 2002, sier Dragsund.

Erik Olsen, leder av forskningsprogrammet for olje og fisk ved Havforskningsinstituttet, sier han forstår innvendingene mot bruken av 2002-tallene, men sier konklusjonene like fullt står fast.

Avviser feil

— Denne studien basere seg på data som er samlet inn for noen år tilbake, og det har vi ikke lagt skjul på, men vi ser nå at vi burde ha nevnt i pressemeldingen at det finnes senere målinger med et annet resultat, men pressemeldingen var knyttet til publikasjonen av en vitenskapelig artikkel. Vi har imidlertid senere målinger som viser at konklusjonene blir de samme, sier Olsen til NTB.

— Vi har sammenlignet såkalte gallemetabolitter, DNA-adukter, leverindeks og forhold mellom sunne og usunne fettsyrer i lever på hyse fra 2002 til 2008 og 2010, og alle målingene viser at fisken på Tampen-feltet er påvirket negativt av utslipp fra oljeindustrien, sammenlignet med de upåvirkede områdene, sier Olsen.

— Det er riktig at som OLF sier at DNA-aduktene har sunket betraktelig, men nivået på Tampen er fremdeles signifikant høyere enn i upåvirkede områder, men for de andre prøvene så viser nivåene de samme nivå for forurensning i 2010 som i 2002.

— Kort oppsummert har hysen i Tampen-området fremdeles en dårligere helsestatus enn i upåvirkede områder. Den har blant annet mindre av det sunne omega-3-fettet i leveren sammenlignet med det usunne omega-6-fettet, sier Olsen.

Ny rapport

Han sier Havforskningsinstituttet står fast ved konklusjonene basert på 2002-tallene om at man bør unngå alle former for utslipp av kjemikalier og produsert vann fra petroleumsvirksomheten.

— Resultatene fra 2008 og 2010 er allerede rapportert som en del av tilstandsovervåkingen, og vi kommer snart med en ny vitenskapelig artikkel med de nyeste tallene som viser at dette fremdeles er tilfelle.

Havforskningsinstituttet gjennomfører hvert tredje år en overvåking av villfanget fisk i Nordsjøen hvor det undersøkes om utslipp fra olje- og gassaktivitetene kan måles og gi effekter i fisk.

De største utslippene fra oljeindustrien kommer fra selve boreprosessen, utslipp av vann som pumpes opp sammen med oljen - såkalt produsert vann - og oljeutslipp.