Vi har nå hatt to måneder på starten av året med sterk prisvekst. Det skyldes hovedsakelig at det er få boliger til salgs.

— Det er grunn til bekymring, sier Christian Vammervold Dreyer som er leder av Norges Eiendomsmeglerforbund.

I dag la han frem boligstatistikk for februar.Tallene viser at boligprisene steg med to prosent fra januar til februar. Norske boliger koster nå i snitt 9,2 prosent mer enn for ett år siden.

Eneboliger mest opp i Bergen

Prisutviklingen har både i Bergen og resten av Hordaland vært som ellers i landet, pluss to prosent i februar i gjennomsnitt for alle typer boliger.

Men prisveksten fordeler seg litt ulikt på boligtypene.

I Bergen vokste prisene både på eneboliger og delte boliger mest, med tre prosent, mens leiligheter økte kun en prosent i gjennomsnitt fra januar til februar.

For Hordaland utenom Bergen vokste eneboligprisene hele fire prosent i gjennomsnitt i februar.

Høyest blant bydelene er som tidligere Bergenhus og Årstad, med en snittpris pr. kvadratmeter på 34.000 kroner for alle boligtyper under ett.

Les boligstatistikk for februar

Frykter for sterk prisvekst

Lederen i eiendomsmeglerforbundet ser med bekymring på at det er så få boliger til salgs.

— Hva kan boligmangelen føre til?

— Vi er nødt til å få en bedring i varelageret, ellers blir prisveksten for høy. Det er ikke sunt for noen. Da kan vi få et rekyl i markedet, sier Vammervold Dreyer.

Meglersjefen mener løsningen på boligfloken ligger i å få flere nye boligprosjekter ut på markedet.

MEGLERSEJF: Christian Vammervold Dreyer er bekymret.