Kvartalsregnskapet fra konsernet viser en driftsmargin på 7,5 prosent av en omsetning på 14,9 milliarder kroner, mot 14,2 milliarder kroner i de tre første månedene av 2008.

Konsernsjef Simen Lieungh sier i en pressemelding at Aker Solutions er fornøyd med resultatet. Ordreinngangen på 10,7 milliarder kroner gjenspeiler markedsnedgangen, men han er tilfreds med at selskapet vinner mer enn 75 prosent av de kontraktene det konkurrerer om.

Som ledd i en langsiktig strategi, gjennomførte Aker Solutions flere strategiske oppkjøp og tettere integrasjon innen offshore og energi ved starten på andre kvartal. Oppkjøpene har ifølge pressemeldingen en verdi på vel 2 milliarder kroner.