Det sa 66-åringens advokat da han tirsdag fyrte løs mot datteren, Hilde Valdersnes Olsen.

I 2005 fikk hun og broren gjennom et generasjonsskifte overført 45 prosent hver av farens eiendomsselskap. Far og datter barker denne uken sammen i en bitter familiestrid i Bergen tingrett.

— Roald Valdersnes blir beskyldt for å være den som meler sin egen kake. Det henger ikke sammen med at han har gitt vekk det han har bygget opp gjennom sitt liv. Det han sitter igjen med er et søksmål fra datteren hvor man krever 60 til 90 millioner kroner, sier Per Erland, som representerer Roald Valdersnes.

Både Valdersnes og Erland ble mandag tydelig oppbrakt over en rekke påstander fra advokat Helge Wesenberg, som representerer datteren.

— Jeg har sjelden hørt et innledningsforedrag som har vært så fylt av unøyaktigheter og påstander - til dels udokumenterte og feilaktige, sa advokat Per Erland under sitt innledningsforedrag i Bergen tingrett tirsdag morgen.

Wesenberg la seg flat

Farens advokat gikk kraftig til angrep på flere av utsagnene fra Wesenberg, deriblant at Valdersnes på et tidspunkt skal ha skaffet seg en sykmelding kun for å opprettholde inntekten sin. Erland mente en legeerklæring tilbakeviste denne beskyldningen.

— Dette viser at man skyter fra hoften med alvorlige påstander i alle retninger uten å ha belegg for det, sier Erland.

Helge Wesenberg måtte da også starte gårsdagen med å krype til korset.

Under innledningsforedraget mandag, tok Wesenberg blant annet for seg en konflikt som oppsto etter at Roald Valdersnes skal ha lånt 500.000 euro av en belgisk forretningsmann.

Dette førte til at Valdersnes avbrøt advokaten og sa han kom med «jævla grove beskyldninger».

Wesenberg påsto mandag at det forelå en dom i saken mellom Valdersnes og belgieren, og at han hadde dommen på sitt kontor. Det viste seg ikke å stemme.

— Det riktige er at det er sendt en stevning. Jeg beklager dette, sa Wesenberg.

Kranglet om KPMG-notat

Partene barket sammen ved flere anledninger, som da Erland ville legge frem et notat fra revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG om konsekvenser for familieselskapet Ole Bull Holding dersom datteren løses ut.

Advokat Wesenberg mente notatet var en sammensausing av økonomiske og juridiske vurderinger, og således ikke kunne legges frem for retten.

Dommeren svarte med å gi de to prosessfullmektige beskjed om å ta fem minutters pause og bli enige.

Det hele endte med at Erland fikk lese opp enkelte deler av verdivurderingen.

Mens KPMG beregner verdien av datterens eierpost til 19 millioner kroner, krever hun selv mellom 70 og 90 millioner – basert på beregninger fra PWC.

Vesentlig skade?

Den store forskjellen skyldes blant annet ulik vurdering av om det må legges til grunn en likviditetsrabatt, ettersom aksjer i et familieselskap med få eiere vil være vanskelig å omsette. I tillegg har KPMG og PWC i ulik grad tatt hensyn til en personlig lånegaranti på 40 millioner fra Roald Valdersnes, og verdien på ulike eiendeler i familieselskapet.

Selv om KMPG anslår verdien av datterens aksjepost til «kun» 19 millioner, vil det ifølge revisjonsselskapet få alvorlige konsekvenser dersom retten pålegger selskapet å kjøpe henne ut.

Dette er et sentralt poeng for advokat Erland, fordi datteren etter loven ikke kan kreve å få ut pengene sine dersom en utløsning vil medføre en «vesentlig skade» eller «virke urimelig» for selskapet.

Rapporten konkluderer med at eneste måten å skaffe penger til veie på, vil være å selge unna bygget Øvre Ole Bulls plass 3, som er hjertet i hele familievirksomheten.

— Et salg av aksjene vil medføre en vesentlig endring av selskapet og må betraktes som en oppløsning og nedleggelse av den aktiviteten som eksisterer i dag, leste Erland opp fra KMPG-rapporten.