— BTs artikkel om at Bergen får de strengeste parkeringsbestemmelsene av storbyene gir et litt misvisende bilde av situasjonen. Bergen har tre ganger så mange parkeringsplasser per arbeidsplass i sentrum som det Oslo har, sier SVs Tina Åsgård.

Trenger strenger normer

Hun viser til tall Statens vegvesen presenterte i fjor høst. Oslo har ifølge oversikten ni parkeringsplasser per 100 arbeidsplasser. Bergen har 29 plasser.

— Transportøkonomisk Institutt har flere ganger dokumentert at det er en sammenheng mellom mulighetene for å parkere i sentrum og biltrafikken. Skal vi ha noe håp om å redusere biltrafikken, må det strammes kraftig inn.

Åsgård mener Bergen derfor trenger strengere parkeringsnormer enn Oslo.

— Når bystyret behandler reguleringsplaner, stemmer SV alltid for en strengere dekning enn det som ligger i det meglingsresultatet som Fylkesmannen og Bergen kommune ble enige om i høst.

Hun mener Fylkesmannen var for ettergivende i meglingen med Bergen, da det ble enighet om at nye kontorbygg skulle få parkeringsplasser.

— I sentrum burde Fylkesmannen gått mot nye parkeringsplasser.

Vil hjelpe kontorbedrifter

- Hva med de virksomhetene som trenger parkeringsplasser til de bilene som brukes til arbeidsoppdrag?

— Vi er oppmerksomme på behovet, og mener en del av de offentlige besøksplassene burde reserveres til disse virksomhetene.

- Hva med handelsnæringen som ber om at det kan settes av noen plasser rett utenfor butikklokalet reservert kunder?

— Nå er det ikke SV som har gått i bresjen for at kjøpesentrene utenfor sentrum får fri tilgang til parkering, og slik konkurrerer ut butikkene i sentrum. Vi mener kjøpesentrene burde ha avgiftsparkering. I sentrum tror vi bilfrie gater lokker flere kunder til å handle. Det finnes det mange eksempler på fra europeiske byer.

Kutte 2000 p-plasser

SV mener en innstramming i antall parkeringsplasser er helt nødvendig for å få til langvarige tiltak mot luftforurensning og klimagassutslipp.

— Køprising er ikke nok. Vi trenger også andre virkemidler.

- Byrådet foreslått 200 færre plasser i sentrum, er ikke det et positivt tiltak?

— Dette er altfor lite. Vi vil i første omgang fjerne 2000 offentlig parkeringsplasser. I 2008 var det 8630 offentlige parkeringsplasser i sentrum. Det er nok å ta av, sier Åsgård.

- Hva vil du gjøre med de mange som bor i sentrum. Skal heller ikke de få parkeringsplass?

— Det er mange i sentrum som ikke har bil og det vil jeg oppfordre folk til å fortsette med. Dessuten finnes et tilbud om bildelering som fungerer veldig godt for dem som ikke vil kjøpe seg bil.

Hva mener du om parkering i sentrum ? Si din mening her.