Bergens Tidende skrev torsdag om hvilke problemer det medfører at Sjøforsvarets nye helikoptre er syv år forsinket.

Dette fører blant annet til at Kystvakten ikke fullt ut er i stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver, som blant annet består i å ivareta Norges suverenitet langs kysten. Kystvakten har bare ett gammelt Lynx-helikopter i helkontinuerlig støtte som følge av forsinkelsene.

Fire favoritter

NH-90 er også en av fire forhåndskvalifiserte helikoptertyper som er aktuelle til overta for de gamle Sea King-traverne som har reddet hundrevis av liv langs norskekysten siden de ble tatt i bruk i 1973.

De fire mest aktuelle leverandørene, og eventuelt andre interessenter, skal levere sine tilbud innen 18. desember. NH-90 produseres av det europeiske helikopterselskapet NH Industries.

— Vurderingen av et eventuelt tilbud fra NH Industries vil foregå på lik linje med de andre tilbyderne, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Trond Øvstedal i Justis- og beredskapsdepartementet.

Frp-skepsis

I dagens BT tok Frps Jan Arild Ellingsen til orde for at norske myndigheter bør sette ned foten og terminere kontrakten med NH.

Han er skeptisk til å gi selskapet en ny sjanse i konkurransen om redningshelikoptre.

— De problemene vi har hatt med NH viser at de strengt tatt ikke har vært i stand til å håndtere en slik kontrakt, sier Ellingsen, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

- Mener du at de ikke burde ha vært med i konkurransen?

— Nei, de må gjerne være med og konkurrere, men jeg forutsetter at de som forhandler er kjent med historikken og vektlegger denne når man vurderer NH industries på nytt. Vi aksepterer ikke flere slike skandaler, sier han.

Annen type helikopter

Det helikopteret NH Industries tilbyr til redningstjenesten, er en versjon av et transporthelikopter som produseres av Eurocopter i Frankrike. Det har ikke vært leveranseproblemer med denne helikoptertypen tidligere.

Ifølge Forsvarsdepartementet skal derfor ikke forsinkelsene med Forsvarets NH-90-er påvirke en eventuell leveranse av samme type helikopter til redningstjenesten dersom NH Industries blir valgt som leverandør.

Ellingsen mener dette er en sannhet med modifikasjoner.

— At maskinen fungerer som transporthelikopter betyr ikke nødvendigvis at den blir et utmerket redningshelikopter, sier han.

- Må gjøre noe

Tore Nordtun (Ap) i den samme komiteen påpeker at det ikke utelukkende kan lastes fabrikanten at den første bestillingen ble forsinket. Strenge kravspesifikasjoner i kontrakten har gjort at leveransen av helikoptre har tatt lengre tid enn forventet.

— Men dette har totalt sett tatt så lang tid at det er uakseptabelt, sier Nordtun.

— Jeg vet at den politiske ledelsen i mitt parti er veldig bekymret og at de jobber med selskapet for å finne en løsning. Sett fra mitt personlige ståsted må selskapet snarest mulig gjøre noe for å rette opp tilliten, sier stortingspolitikeren.

Krevende driftssituasjon

Utskiftingen av Sea King'ene skal etter planen begynne i 2016, og være fullført innen 2020.

— Det er viktig at fremdriftsplanen holdes for å opprettholde og videreutvikle en av samfunnets viktigste beredskapsressurser. Dessuten er dagens Sea King-helikoptre svært vedlikeholdskrevende og utfordrende å holde i drift, sier kommunikasjonsrådgiver Øvstedal i departementet.

— Overgangen til nye redningshelikoptre er en utfordrende operasjon som involverer byggeprosesser, opplæring, nye rutiner og tilpasning av bygningsmasse, avslutter han.

SKEPTISK: Jan Arild Ellingsen (Frp) sier at han aksepterer ikke flere skandaler når Norge snart skal velge hvem som får levere nye redningshelikoptre.
Stortinget