Medvirkning til forsettlig grov økonomisk utroskap med fengsel i to år og seks måneder er aktors påstand. Subsidiært vil han ha Uppstrøm dømt for grovt heleri.

Aktor politiadvokat Ole Bjørn Mevatnes påstand bygger på at Uppstrøm var fullt klar over at Mjellem og Karlsen verft ble tappet for verdier og at penger han selv fikk kom fra verftet. Han mottok store pengeoverføringer fra Carl Fredrik Seim, men har hevdet i retten av han ikke kjente til hvor pengene kom fra. Han vedgår heller ikke at han vet det var ulovlig. Seim har hevdet det motsatte.

Uppstrøms hovedforsvarer Erling O. Lyngtveit startet med å skjelle ut journalistene som hadde møtt frem første dag.

Uppstrøm, som er bosatt i London, er psykisk syk og har ikke vært i stand til å stille i retten tidligere. Seim ble dømt til fire års fengsel i samme sak i 2007 og soner nå ved den åpne soningsanstalten Ulvsnesøy.

Saken mot Uppstrøm har gått i Bergen tingrett i flere uker. Det er tredje gang man har forsøkt å få ham til å stille i retten og det ble lagt restriksjoner for å få dette til.

Ett av kravene var at Uppstrøm skulle slippe å ha journalister til stede i rettssalen. Rettslokalet ble derfor lukket og hele korridoren stengt med vakt og gardiner foran vinduene.

Under svært dårlige tekniske forhold ble saken videooverført for media og andre interesserte i etasjen under. De tekniske forholdene ble bedret underveis.

Fra andre uken ble det installert nytt kamera, slik at journalistene og publikum lettere kunne følge med på og rapportere fra det som skjedde i rettslokalet.