— Dette er forferdelig uheldig for næringene, sier Gunnar Domstein, leder for Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

De har hasteinnkalt til et styremøte for å diskutere situasjonen etter det ble kjent at Russland innfører et importforbud mot land som har sanksjoner mot dem. Dette rammer for Norges del særlig fiskeri- og havbruksnæringene.

Gunnar Domstein, styreleder i Fiskeri og havbruksnæringens landsforening ser mørkt på nyhetene om importforbud fra russisk side.
Svein Aam

— Norge har jo vært delvis utestengt fra det russiske markedet allerede, men en slik fullstendig stopp er veldig dramatisk. På tross av en eksportnedgang det siste året er det fortsatt store kvanta som går til Russland, særlig fra havbruksnæringen.Ifølge Sjømatrådet eksporterte Norge fiskeprodukter for 6,6 milliarder kroner til Russland i fjor.

Det russiske markedet konsumerte 10,8 prosent av den norske sjømaten.

Følger situasjonen tett

— Vi følger situasjonen veldig tett, utover dette ønsker vi ikke å kommentere forbudet ennå, sier Ola Helge Jetland, kommunikasjonssjef hos Marine Harvest.

Marine Harvest er sammen med Lerøy Seafood de største aktørene innenfor havbruk i Bergens-området som fortsatt har eksportavtaler med Russland.

Disse spesialavtalene vil nå bli ubrukelige i ett år, grunnet importforbudet fra russisk side som trer i kraft umiddelbart.

Frykter markedskollaps

— Importforbudet er svært alvorlig. Det russiske markedet tar ett hundre tusen tonn norsk oppdrettsfisk i året. Det blir to tusen tonn i uken. Vi frykter at markedet skal kollapse, sier Ola Braanaas.

Han eier og driver seks oppdrettsselskap i Sogn og Fjordane gjennom selskapet Firda Management AS, og omsatte i fjor for 582 millioner kroner.

— Hvis det russiske markedet forsvinner over natten, blir det for mye fisk i merdene. Hvis vi skal prøve å selge denne fisken i andre markeder vil prisene kollapse. Det er ganske åpenbart.

Braanaas produserer i alt 18.000 tonn fisk i året på sine anlegg, fordelt med 60 prosent laks og 40 prosent ørret.

— Absolutt all ørret går til Russland, og mye av laksen. Vi selger nærmere 70 prosent av totalproduksjonen til det russiske markedet, sier Braanaas.

Påvirker alle

Oppdrettsselskapet Grieg Seafoods mistet sin eksportavtale med Russland for et par år siden etter stans fra det russiske mattilsynet, og deres eksport rammes således ikke direkte av stoppen.

Atle Harald Sandtorv, finansdirektør i Grieg Seafoods er likevel bekymret over situasjonen.

— Det russiske markedet har så langt spist opp en stor del av produksjonen. Med en slik importstopp vil vi få et helt nytt forhold mellom tilbud og etterspørsel, noe som vil påvirke prisene, sier Sandtorv.

Se hvor fisken tar veien

Otto Gregussen, adminstrende direktør i Norsk sildesalgslag legger ikke skjul på at importforbudet er dramatisk, men mener det er viktig å være avventende.

— Når noe slikt skjer er det altfor komplisert å spå de konkrete følgene. Det eneste man kan slå fast er at det vil føre til en

endring, så gjenstår det å se hvor fisken nå tar veien, sier Gregussen.At markedet som nå blir utilgjengelig i et år er viktig for norsk fiskeri og havbruk er imidlertid hevet over enhver tvil.

— Det russiske markedet har vært det klart viktigste for norsk sjømat siden 2011, sier Christian Chramer informasjonsdirektør i Norsk sjømatråd.

Han fremhever at å selge i Russland er viktig, men mener bildet blir unyansert om man bare ser på denne siden av handelen.

— Norsk sjømat er også viktig for russerne, og det er nok ikke bare populært i Russland om norsk sjømat stenges ute, sier Chramer.

- Må skape dialog

Oppdretter Ola Braanaas mener det nå må bli en dialog mellom næringen og norske myndigheter hvordan denne situasjonen skal håndteres.

— Situasjonen er politisk skapt. Blir det iverksatt ytterligere tiltak mot Russland, vil fiskerinæringen i særdeleshet bli rammet. Dette må norske myndigheter finne en løsning på.

Braanaas sier at mange fiskeeksportører har mye penger utestående i Russland.

— Vi kan ikke regne med at de vil betale nå. Vi er ikke de som er verst stilt. Vi har ikke mer enn ti-elleve millioner kroner utestående, men for de store eksportørene dreier det seg nok om mye større kreditter.

FRYKTER KOLLAPS: Ola Braanaas, daglig leder i Firda Management AS tror importforbudet vil ha store negative konsekvenser.
Hommedal, Marit/SCANPIX