Det norske forbudet mot bonuspoeng på innenlandsreiser er i strid med EØS-avtalen. Det er konklusjonen i et brev fra EFTAs overvåkningsorgan ESA, som ble sendt til norske myndigheter onsdag.

«Et slik generelt forbud er etter ESAs syn i strid med EØS-avtalens direktiv om urimelig handelspraksis,» heter det i en pressemelding på ESAs hjemmeside.

Forbudet er også et uberettiget hinder for to grunnleggende friheter innen EØS: Friheten til å tilby tjenester og etableringsfriheten for flyselskap, mener ESA.

— Nå må Norge svare

Konklusjonen er ikke endelig, men del av et formelt åpningsbrev til norske myndigheter.

«Hvis norske myndigheter ikke følger opp brevet innen to måneder, vil ESA vurdere å sende en grunngitt uttalelse, som er siste skritt før en eventuell domstolsbehandling,» heter det i pressemeldingen.

Trygve Mellvang-Berg, informasjonssjef i ESA, sier til bt.no at de i brevet har argumentert for ESAs syn, og at det nå er opp til Norge å eventuelt argumentere for at bonuspoengforbudet skal fortsette. Om uenigheten blir stående, kan saken ende i EFTA-domstolen - men dit er det ennå et stykke, understreker han.

— Vi har etablert hva vi mener om saken, og nå er det opp til norske myndigheter å svare, sier Mellvang-Berg.

ESAs konklusjon kan bety at forbudet, som ble innført i 2007 for å bedre konkurransen i det norske flymarkedet, blir fjernet. Regjeringen skal i løpet av høsten avgjøre om de skal gjeninnføre bonuspoeng på innenlandsreiser.

SAS er for, mens Norwegain er mot.

- Gått ut på dato

— Dette er gode nyheter, og helt i tråd med den oppfatning vi har hatt. Vi håper at Forbruker- og administrasjonsdepartementet dermed vil gå i denne retningen når de skal behandle dette i høst, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Han mener forbudet er «utgått på dato».

— Forbudet har rammet SAS og våre passasjerer gjensidig. Det har vært skremselspropaganda om dyrere billetter om forbudet fjernes, men dette har ikke vært mulig å dokumentere i andre markeder med bonuspoeng, der billige billetter har vært tilgjengelig på samme måte som i Norge, sier Johansen.

Tidligere i år antydet Norwegian-sjef Bjørn Kjos at selskapet ville kutte ut ruter i Nord-Norge om bonuspoengene igjen blir innført på innenriksruter.

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra Norwegian.