— Dette er veldig, veldig sørgelig for alle de som blir berørt, sier André Simonsen.

Leder for Fellesforbundets lokale klubb i Beerenberg har i den siste tiden sittet i mange møter med ledelsen for å diskutere alternativer til en nedbemanning. Mandag ettermiddag ble imidlertid de ansatte informert om at 150 av totalt rundt 1700 ansatte må gå.

Oljeserviceselskapet driver hovedsakelig med vedlikehold av oljeinstallasjoner, og har hovedkontor på Kokstad.

Det var BA som først meldte om kuttene.

- Før ble folk permittert

— Bakgrunnen for kuttene er den generelle nedgangen vi nå ser i aktiviteten på norsk sokkel. Det gjør at vi ser oss nødt til å kutte, sier kommunikasjonssjef Ole Klemsdal til Sysla.no.

Klubbleder Simonsen mener de har hatt en ryddig prosess, og at de i lengre tid har sett at det varslede fallet i vedlikehold- og modifikasjonsoppdrag ville kunne få konsekvenser for selskapet.

Han mener imidlertid at innstrammingen i permitteringsregelverket tidligere i år kan ha gjort at flere har måttet gå enn det som ville vært tilfellet under de gamle reglene.

— Tidligere var arbeidsgiver ansvarlig for å dekke lønn de ti første dagene av permitteringstiden. Nå må de dekke lønn i 20 dager. Det blir spekulasjoner å si om dette har hatt noe å si nå, men vi registrerer at tidligere har det alltid vært snakk om permitteringer ved en midlertidig nedgang i aktivitet, mens nå sies folk opp, sier Simonsen.

Frykter mer innleid

Den lokale fagforeningslederen ser at arbeidsmarkedet fortsatt er godt i Hordaland, men mener faren er at gode fagarbeidere går over til andre bransjer.

— Når du blir permittert har du en trygghet i at når jobbene kommer, blir du kalt inn på jobb. Når du blir oppsagt sitter du ikke hjemme. Da finner du en annen jobb, sier han.

Selv om han er glad for at folk finner andre jobber, frykter han at når vedlikeholdsoppgavene som nå utsettes skal gjøres, vil det åpne for mer innleid arbeidskraft siden de som nå mister jobbene da har gått til andre bransjer.

Tror flere kutt kommer

Leder for avdeling 5 i Fellesforbundet i Hordaland, Roar Abrahamsen, er enda klarere i sin dom.

— Vi vet med sikkerhet at de nye reglene gjør at folk nå blir oppsagt i stedet for å bli permittert, sier han.

Også arbeidsgiverforeningen Norsk Industri har gått imot regelendringene.

— De ser jo også at de mister de flinkeste folkene. De finner jo andre jobber, og da vil ikke de være tilgjengelig når det på nytt trengs fagarbeidere, sier han.

Han forteller at de fortsatt har møter med mange bedrifter, og at det kommer til å bli flere nedbemanninger i industrien på Vestlandet i tiden som kommer.

Aker kutter mer

På mandag kom også Aker Solutions med melding om at ytterlige 175 stillinger innenfor vedlikehold, modifikasjon og operasjoner skal kuttes. Totalt har nå 575 ansatte blitt overtallige i selskapet. 160–200 av disse stillingene er i Hordaland.

De ansatte som blir berørt av gårsdagens melding er alle basert i Stavanger.