— Fylkesmannen følger opp det som er nasjonale målsetninger for arealpolitikk, transport og klimagassutslipp. Det får konsekvenser, mener Espen Edvardsen, tidligere leder, nå styremedlem i Naturvernsforbundet i Hordaland.

Naturvernforbundet har tidligere vært misfornøyd med Fylkesmannen, og særlig knyttet til at Ikea-utbyggingen i Åsane ble godkjent etter megling.

— Denne utbyggingen brøt med mange nasjonale hensyn, blant annet nedbygging av landbruksgjord og økte klimagassutslipp. Likevel ble den godkjent. Hadde vi hatt Sponheim på plass før, hadde det kanskje ikke blitt noe av denne utbyggingen, mener han.

Edvardsen skjønner likevel at næringslivet som har jobbet med konkrete planer reagerer.

— Politikkendringer er vanskelige for dem som står midt oppi dette. Samtidig har en ikke noe valg, mener Edvardsen.

Han påpeker at over halvparten av klimagassutslippene i Bergen stammer fra biltrafikken.

— Da kommer en ikke unna at en må legge flere restriksjoner blant annet på parkering, mener han.

Han synes heller ikke innstrammingene er for harde.

— Det er ikke slik at vi er på vei tilbake til steinalderen. Sponheim legger seg omtrent på samme nivå som i Oslo. Bergen som by skal vokse og vi kan ikke ha lavere ambisjoner enn hovedstaden, mener Edvardsen.

Han understreker likevel at bilrestriksjoner ikke er tilstrekkelig.

— Det må en kollektivsatsing i milliardklassen til. Dersom folk ikke har et reelt alternativ til bilen, så skjønner jeg at de blir rasende. Strenge reguleringer og lite penger til kollektiv løser ingen problemer, mener han.