I dag offentliggjøres skattelistene som viser hvor mye naboen, kjendiser, politikere og resten av det norske folk tjente i fjor.

På inntektstoppen må man normalt lete lenge for å finne kvinnene. På BTs oversikt fra i fjor over de tre rikeste i samtlige kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane var det kun 13 kvinner.

Men det er ikke bare på toppene det er ujevnt. Kvinner har i snitt en timelønn på 85 prosent av det menn tjener.

Én viktig årsak til ulikhetene er at kvinners karriere blir satt på vent når de går ut i fødselspermisjon.

— Arbeidsmarkedet må gi like muligheter for dem som går ut i svangerskapspermisjon eller tar ut pappaperm. Det må ikke være en straff å være hjemme med barn, sier Loveleen Brenna, som er leder for det regjeringsoppnevnte Kvinnepanelet.

Et annet forhold som trekker ned kvinners lønn er at tre av fire personer i deltidsstillinger er kvinner. I en rapport som Kvinnepanelet forrige uke overleverte til likestillingsminister Audun Lysbakken tok man til orde for å lovfeste retten til heltidsarbeid for å komme den ufrivillige deltidsjobbingen til livs.

Loveleen Brenna mener det også er viktig å heve lønnen i typiske kvinnedominerte yrker. Ifølge Kvinnepanelets rapport er lønnen systematisk lavere i yrker med mange kvinner.

Dette gjelder også dersom man sammenligner med typiske mannsdominerte yrker med like lang utdanning. Helse-, omsorgs— og barnehagesektoren trekkes spesielt frem som lønnstapere.

  • Staten må gå inn og gi et løft til disse yrkene, sier Brenna. Enig med Loveleen Brenna? Bruk kommentarfeltet under!