DnB-Nor konsernet reduserte utlånene sine med 28 milliarder kroner i første halvår i år. Konserndirektør for marked og kommunikasjon, Trond Bentestuen, benekter at reduksjon i utlån har noe med et ønske om å redusere lån.

– Vi har lagt opp til en vekst i utlån i inneværende år på 60 milliarder, men det har vært en stor svikt i etterspørselen etter lån.

Høyere prising

– Kan det skyldes at prisingen på lån ansees som for høy hos kundene?

– Det er klart at vi har en annen prising i dag, det henger sammen med hva vi må betale for å hente penger i markedet.

Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI mener at bankenes påstand om ”business as usual” i forhold til å gi næringslån er en sannhet med modifikasjoner.

– Det er i tillegg til høyere prising strengere vurdering og krav til sikkerhet. I tillegg har DnB-NOR for eksempel satt tak på sine shippingengasjementer, noe som gjør at de ikke gir lån uansett hvor godt prosjektet er.

– Mangler ikke vilje

Konsernsjef Johannes D. Neteland i TTS Marine ASA har ikke merket tendenser fra bankene om manglende vilje til utlån.

– Fra våre bankforbindelser har vi fått 200 millioner kroner, og nå øker vi aksjekapitalen med 250 millioner.

Følger ikke Sparebanken Vest?

DnB-NOR har ennå ikke bestemt seg for om de skal søke Statens Finansfond om lån på linje med Sparebanken Vest som i forrige uke søkte om et lån på 960 millioner kroner.

– Vi har hatt innledende samtaler med fondet, men har ikke tatt stilling til om vi skal søke lån eller ei. Banken er godt kapitalisert, sier Bentestuen.

Fra finanskrisen slo inn for alvor i oktober økte samlede norske utlån frem til utgangen av mai med 116 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bankene gikk samlet ned med 79 milliarder, mens kredittforetakene – inklusive boligkredittselskapene til bankene – økte med hele 158 milliarder kroner i denne perioden.

- VILLIG: Konserndirektør for marked og kommunikasjon i DnB-Nor, Trond Bentestuen hadde håpet på utlånsvekst.
scanpix