• Når BMF skal administrere stiftelsen, er det fordi Kåre Rommetveit er proff på dette området, sier Hans Peter Jebsen.

— Det er en utfordring å finne folk og miljøer som kan ivareta slike gaver på en effektiv og profesjonell måte. Vi håper at vår gave også kan være med å bygge et enda mer profesjonelt miljø rundt Bergen Medisinske Forskningsstiftelse, og at dette kan inspirere andre til å bruke samme miljøet når de ønsker å gi gaver til forskning, sier Jebsen.

Kåre Rommetveit føler seg beæret, og tror at en styrket tilsynsordning og større åpenhet rundt denne type stiftelser, vil friste flere til å gi gaver til forskning.

— I mange andre land er donasjoner av denne typen langt mer vanlig. Vi håper at vårt bidrag kan stimulere en slik utvikling også her hjemme, sier Jebsen.

Fra før bestyrer Rommetveit Trond Mohns forskningsgaver gjennom Bergen Medisinske Forskningsstiftelse og Bergen Forskningsstiftelse. Samlet har disse to en kapital på rundt 750 millioner kroner.