Vårt syn på bruksanvisninger sier litt om hvem vi er.

Ikea-kunder deler seg i to hovedgrupper: De som følger bruksanvisningen slavisk, og de som kun konsulterer den innimellom.

Magnus Ohlsson er leder for Ikea Communications, som lager bruksanvisningene for møbelgiganten. Han understreker at dette er grove generaliseringer. Han bekrefter også at Ikea ikke er ukjent med kunder som ikke leser i det hele tatt.

— Det er en del menn som gjerne vil prøve selv, sier Ohlsson og ler.

Konsekvensen er som regel uunngåelig.

Vanlige folk prøvemonterer

— Jeg tror ikke de lykkes så lett. Jeg kan i alle fall ikke sette sammen et møbel uten å lese. Ikke engang med min erfaring.

Ikea bruker de samme bruksanvisningene over hele verden. Desto viktigere er det å være enkel og tydelig, mener Ohlsson. Han forteller det som regel er flere personer involvert i arbeidet.

— Er det en større serie, kommer vi ofte inn tidlig i produktutviklingsprosessen. Det er gøy, for da kan vi også påvirke produktet.

Ikea inviterer også som regel vanlige mennesker til å prøvemontere.

— Det lærer vi mye om, sier han.

- Hva skal en god bruksanvisning inneholde?

— Kunden skal ikke behøve forkunnskaper. Vi forsøker å få til en enkel start. Det gir kunden tidlig en følelse av suksess, som gir selvtillit til å fortsette. Kundene har lettere for å gjøre noe komplisert i bilde fem eller seks. Vi jobber også med å vise så få bilder som mulig, men flest mulig fra samme synsvinkel. Bytter vi synsvinkel, kan kunden lett bli forvirret.

Kulturforskjeller

Den perfekte bruksanvisningsansatt har et logisk og strukturert sinnelag kombinert med gode kunnskaper i illustrasjon.

— Det er ganske vanskelig å finne kombinasjonen. De fleste har en dragning mot det ene eller det andre. Men evnen til å visualisere, å kommunisere i bilde, er viktig.

Ohlsson forteller at de blant annet har ansatte som har jobbet med arkitekturvisualisering, og andre som er utdannet som tekniske illustratører.

Ikeas bruksanvisninger består i all hovedsak av bilder.

— Visse kulturelle problemer finnes i noen land, men stort sett fungerer det bra over hele verden.

Ohlsson forteller at de var litt bekymret for hvordan det skulle gå i land der folk leser fra høyre mot venstre.

- Vanlig tabbe

— Men det viste seg at de er så vant med vestligst kultur at de lett stiller om. Derimot kan det virke som om visse typer bilder fungerer dårligere i Kina og Japan. Vi er nysgjerrige på dette og studerer det nå.

Ohlsson forteller at de jobber mye med å sette seg inn i hvordan kunden har det hjemme. Blant annet at man ikke kan spre ut alt i en pakke, spesielt hvis man bor i en trang leilighet i Asia.

— En vanlig tabbe er at et møbel skal monteres på gulvet. Når man så skal reise det opp, kommer det i konflikt med taket. Vi har hatt noen slike saker, sier Ohlsson.

Hvordan du leser bruksanvisninger? Er du den teknofile eller den hjelpesløse? Eller kanskje du er verdensmesteren?