Selskapet begjærte selv oppbud klokken 09.20 onsdag morgen, og konkursen ble åpnet en drøy time seinere.

— Jeg vet at Lunde Gruppen har begjært oppbud, og ikke mye mer. Nå må vi forsøke å konsolidere oss sette sammen et arbeidslag, slik at vi får kontroll på det som brenner mest. Dette er en voldsomt stor konkurs, sier Bie til Aftenbladet.no onsdag formiddag. Han var da på vei til et møte med ledelsen i Lunde Gruppen. Møtet ble holdt i Advokatfirmaet Vierdals kontorer i Stavanger, der Bie er partner.

— Nå må vi forsøke å konsentrere oss om det som er mest faretruende for oss. Vi må få reddet både arbeidsplasser og selskapsstruktur så langt det går an, sier Bie.

Konsernet hadde for ett år siden 250 ansatte, av disse rundt 50 i Marine Group. Altså rundt 200 i Lundegruppen ikke medregnet lystbåtselskapene som gikk konkurs forrige mandag.

Gjeld 1,4 mrd.?

Lunde Gruppen hadde ved utgangen av 2009 en samlet gjeld på nær 1,4 milliarder kroner. Johs Lunde Marine Group, som gikk til skifteretten forrige manddag, hadde en gjeld på nær 400 millioner kroner.

Daglig leder Morten Berg i Lunde Gruppen AS var onsdag morgen i møte med bostyrer og gruppen han nå setter sammen for å håndtere konkursboet.

— Berg vil nok bistå oss veldig tett de nærmeste dagene. Han kan veldig mye om konsernstrukturen. Jeg forventer, og han vil nok også være villig til, å gi oss drahjelp og faktum og redegjørelser.

- Når vil du vite mer?

— Det blir jo i dagene som kommer. Dette er et puslespill, sier bostyrer Fredrik Bie til Aftenbladet.

Politiet orientert

John Arild Jåsund, som er leder av økonomiavsnittet ved Rogaland politidistrikt, bekrefter at politiet har blitt orientert om konkursen under et møte med bostyrer Bie.

— Det er for tidlig å si noe om dette blir en politisak. Det vil bostyrers videre arbeid avdekke, sier Jåsund.

Det hører til blant bostyrers oppgaver å bringe på det rene om det har skjedd straffbare eller såkalte omstøtelige forhold i forbindelse med konkurser.

Skiftesamling, altså et rettsmøte som skal skaffe oversikt over konkursboet og mulige løsninger, er berammet til onsdag 30. mars. Fram til den tid vil bostyreren jobbe sammen med et stor gruppe for å identifisere verdier og sørge for at tapet for konsernets kreditorer blir så lite som mulig.

Kausjon

Forrige mandag gikk datterselskapet Johs Lunde Marine Group AS til skifteretten, og Bie ble da oppnevnt som bostyrer. I boet har Nordea bank et krav på 240 millioner kroner. Lånet fra Nordea var sikret med en kausjon fra Lunde Gruppen på 250 millioner kroner. Siden har Bie fått bostyreoppdrag i en rekke datterselskaper i Lunde Gruppen.

Søndag var det et hemmelig møte mellom bankene Nordea, Handelsbanken, Sparebanken Vest og Sandnes Sparebank om Lunde Gruppen. Alle de fire bankene har gitt lån og kreditter til Lunde Gruppen. I og med konkursen onsdag, fremstår det nå tydelig at møtet som var kommet i stand på initiativ fra advokat Erling Ueland, ikke klarte å bli enige om en fredning av Lunde Gruppen.

Stavangermannen Johannes Lunde (42) var eneeier av selskapet, som var engasjert i eiendom, fritidsbåter, transport og en rekke andre mindre aktiviteter.

Konkursboet til Lunde Gruppen blir nå medeier i eiendomsselskapet der Orkla Eiendom har tatt makten. Det er grunn til å tro at boet vil forsøke å selge denne aksjeposten (24 prosent) for å skaffe midler til boets kreditorer.

Søsterkonsern

Tirsdag var det varslet at et av datterselskapene, Verktøy Gruppen AS med flere datterselskap, også ville begjære oppbud. Tirsdag ble det åpnet konkurs i et av disse datterselskapene, Rogaland Verktøy AS på Bryne. Selskapet hadde åtte ansatte.

Ifølge tungt.no, som er nettavisen til Transportmagasinet, jobber flere av transportselskapene som er deleid av Lunde Gruppen med å kjøpe seg ut og berge virksomhetene. Lunde har i årenes løp tatt kontrollen i en lang rekke transportselskaper over hele landet.

Det er uvisst hva som vil skje med Lunde Gruppens søsterkonsern Johs Lunde Invest AS. Også dette konsernet er heleiet av Johannes Lunde.

Johannes Lunde har også stilt personlige garantier i enkelte av de selskapene som nå er satt under administrasjon. Det er med andre ord også mulig at Lunde personlig kan komme i betalingsproblemer.

Verken Johannes Lunde eller Morten Berg fra Lunde Gruppen har vært tilgjengelige for kommentarer.