— Vi foreldre opplever at kommunen opererer med lite forutsigbare skolebruksplaner, der Møhlenpris har gått ut og inn av prioriteringslisten. Vanskjøtsel har pågått over tid, og det har lenge vært kjent at skolen er i elendig forfatning, sier Mildrid Renate Krohnborg fra foreldreutvalget ved Møhlenpris skole.

Kritikken mot politikerne fortsetter på skolehøringen.

Aldri vært godkjent

Krohnborg peker på at forskriften om helseverngodkjenning av skoler kom i 1996.

— Møhlenpris skole har aldri vært i nærheten av å bli godkjent, sier hun.

FAU-representanten viser også til at fasadeoppussing av Møhlenpris har blitt vedtatt flere ganger, uten at noe har skjedd. En rekke rapporter har også dokumentert forfallet ved skolen, uten at det har hjulpet.

— Det blir gjort vedtak om oppussing igjen og igjen, men stillasene kommer aldri opp. Hvor mange rapporter skal politikerne ha om elendig vedlikehold før noe skjer, spør hun.

Hun har opplevd dialogen med kommunen som lukket. FAU har ikke fått innsyn i rapportene som beskriver tilstanden om skolen.

Maktkamp

Resultatenhetsverneombud Roger Jørgensen på Landås skole karakteriserer det manglende vedlikeholdet som en ansvarsfraskrivelse.

— Det er klart at det økonomiske spiller en rolle. Men når en skal forvalte pengene, må en se på hva som er dyrest i lengden, å ha sykemeldte kolleger, eller å sørge for å ha bygg folk kan gå på jobb i og være friske.

Først da Arbeidstilsynet inspiserte skolene i fjor sommer, begynte noe å skje. Men heller ikke den prosessen var smertefri.

— Det utviklet seg til en maktkamp mellom Arbeidstilsynet og Bergen kommune. De ansatte ble brikker i et spill. Det gjorde noe med detn psykiske og fysiske tilstanden til kollegene mine, sier han.

Først da Arbeidstilsynet ba om det, ble det gjennomført en spørreundersøkelse om helsetilstanden til de ansatte ved skolen, noe Jørgensen reagerer på.

— Hadde spørreundersøkelsen blitt gjennomført hvis ikke Arbeidstilsynet hadde pålagt den? Hvis svaret er nei, hvor alvorlig tar Bergen kommune sine ansatte, spør han.

Stillingskrig

Hovedvernombud Cecilie Abrahamsen bekrefter stillingskrigen som oppstod mellom kommunen og Arbeidstilsynet.

— Da Arbeidstilsynet kom med pålegg til Landås, ble det en stillingskrig mellom Arbeidstilsynet og BKB. Det opplevde vi som vanskelig, de ansatte ble gående midt mellom, og det ble en definisjonskrig om hva som er riktig, hva som er galt, sier hun.