— Staten er selv den absolutt verste kreditor du kan ha etter deg. Dersom du ikke betaler restskatten, kommer de hjem og pantsetter huset ditt og tar etterskuddsrenter som ikke ligner grisen. Når staten da oppfører seg på denne måten mot hedersmenn, er det en hån, sier daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken.

Som BT skriver i dag, skylder staten nærmere en halv milliard kroner til 2500-3000 eldre enkemenn etter en EFTA-dom som i 2007 slo fast at Norge hadde diskriminert enkemenn i forhold til enker.

— Bør skjerpe seg Larsen synes «det er fristende» å trekke paralleller til Nortraship-saken og krigsseilerne som ikke fikk pengene de hadde krav på før de hadde gått bort.

— Her driver man tilsvarende uthalingsprinsipp, sier Larsen.

Også pensjonistforbundet reagerer:

— Det skulle bare mangle at staten skulle ordne opp i dette. Statens Pensjonskasse er en kasse som i aller høyeste grad bør skjerpe seg, sier Inger Johanne Knudsen som er leder for Norsk Pensjonistforbund i Hordaland.

Ber om betalingsgaranti Stortingspolitiker Laila Marie Reiertsen fra Fremskrittspartiet kaller saken for «et ran».

— Det er uverdig. Jeg er veldig overrasket over at det går an å trenere en sak så til de grader, sier stortingspolitiker Laila Marie Reiertsen fra Fremskrittspartiet.

I dagens BT sier statssekretær Jan-Erik Støstad at Statens Pensjonskasse skal ordne opp innen utgangen av året.

På bakgrunn av BTs artikkel har Reiersen sendt et skriftlig spørsmål til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm hvor hun ber om en garanti for at dette skjer.

Kjenner du til enkemenn som er rammet i denne saken? Vi ønsker å komme i kontakt med disse personene, og vil kun benytte navnet deres etter avtale.

Henvendelser kan sendes pr. e-post til frode.buanes@bt.no.