— Dette er en glad-dag for fiskerne på hele kysten!

Det sier Oddmund Kvalheim, avdelingsleder i Sogn og FjordaneFiskarlag, etter at Jens Stoltenberg tidligere torsdag bekreftet at skipstunnelen ved Stad får en milliard i den kommende Nasjonal transportplan (NTP).

— Jeg har prøvd å ringe til et par karer i styret, men erikke kommet igjennom på grunn av opptatte telefoner, sier han, og flirer.

Tunnelen vil sammensveise kysten, noe som også vil føre tilmer inntjening for aktørene i området, mener han.

— Båtene som kommer nordover med sild kan gå gjennom i allslags vær og få større utbytteområder. Tenk på all laksen som Fredriksen ogMarine Harvest frakter rundt Stad, som de nå slipper. Dette er en kjempedag for industrien, fiskerne på sjarkerog båter, sikkerheten og økonomien, sier Kvalheim.

Fest i Måløy, rolig i Møre

I Måløy sentrum blir detfolkefest i morgen. Prosjektgruppen for skipstunnelen inviterer alle til kakepå lekteren ved Måløy Torg klokken 15.00 i morgen, fredag. Inne pårestauranten Kraftstasjonen vil det bli spandert musserende drikke.

I Møre og Romsdal Fiskarlag tar de nyheten noe roligere. Kostnadsoverslaget for hele prosjektet er på 1,56 milliarder kroner, så det mangler fortsatt penger.

— Milliarden rekker bare til å komme to tredeler gjennomStad. Vi har ikke bruk for en tunnel som ikke går helt igjennom. Utfordringener hvordan man skal kunne finansiere resten, sier Ole Morten Sorthe, dagligleder i Møre og Romsdal Fiskarlag.

Tidligere har det riktignok bare ligget inne en ramme på rundt 200 millioner kroner i NTP.

— Men dette er en start, for å si det sånn. Og det er bra.Det har tydeligvis sittet langt inne med denne regjeringen her.

En skipstunnel gjennom Stadhalvøya er blitt utredet en rekke ganger helt siden 1980-tallet. Tilhengerne har argumentert med bedre sikkerhet til sjøs og at tunnelen vil gi et løft for næringslivet og være en attraksjon i seg selv.

Tunnelens kritikere har pekt på at den har lav samfunnsøknomisk nytte.

Fiskarlaget: - Kjempemessig!

Stadhavet utenfor Selje kommune, helt nord i Sogn og Fjordane, er et av de mest krevende og værharde havområdene i Europa. Det er målt bølgehøyder opp til 33 meter. De siste 100 årene har om lag 100 mennesker mistet livet på dette havstykket.

Reidar Nilsen, leder for Norges Fiskarlag, stemmer i jubelen.

— Jeg pratet med Stoltenbergfor ti minutter siden. Da sa han ikke noe om det, men stemmer det, er detkjempemessig! Da er det å håpe på atprosjektet og bevilgningene er lagt til første del av NTP. Uansett er detpositivt, men enda mer om det kommer i første del av planen. Da er det virkeligen gledens dag.

SKIPSTUNNEL: I flere tiår er det lagt planer om en ny rute for at skipene skulle slippe den værharde havstrekningen ved Stad.
FOTO: Fra A til Å reklamebyrå

— Hvorfor?

— Jeg får jo snakke forfiskerne. At vi ikke skal være nødt til å forsere det havstrekket i ofteforferdelig vær. Det ødelegger så mye for fiskeriene, sier Nilsen.

— I dag må vi planlegge denturen i flere dager og ofte ligge dagevis i nødhavn. I tillegg vil vi kunneflytte uhorvelig mass transport som i dag går på vei, over til båt. Dette erbra på alle måter.

Tor Bremer (Ap), stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane, er også fornøyd. Selv om han har jobbet fortunnelen og tilhørere statsministerens parti, var det BT som brakte nyheten omtunnelbevilgningen til ham.

— Yes! Dette var virkeligbra. Det er en seier og en gledensdag for hele Vestlandet og en symbolsak for hele kysten og verdiskapningen her,sier Bremer.

Kan bli turistattraksjon

Bremer hevder Vestlandetrangeres som Europas sjette mest interessante region når det gjelderutviklingspotensial.

— Vi er blant de besteallerede. Hvis vi gjør de riktige grepene, blir vi enda bedre. En skipstunneler et vesentlig bidrag.

Tunnelen vil bli i underkant av 1800 meter lang. Den totale prisen på skipstunnelen ved Stad har variert med de ulike alternativene, men anslagene ligger mellom 1,5 og 1,7 milliarder kroner.

Hurtigruten AS har ikke hattnoen politisk holdning til skipstunnelen.

— Men vi gleder oss over atregionen synes å ha vunnet frem med prosjektet sitt, sier kommunikasjonssjeffor Hurtigruten, Ragnar Norum.

- Vil dere bruketunnelen?

— Det vet vi ikkeennå.

- Kan tunnelen bli eturistattraksjon som turistene gjerne vil oppleve?

— Den blir ihvert fall spesiell. Så det må vi vurdere senere, sier Norum.

HURTIGRUTEN PÅ VEI: Hurtigruten runder Stad.
ØYSTEIN TORHEIM
TURISTATTRAKSJON: Hvis den noen gang blir bygget, vil Stad skipstunnel være verdens største, og kanskje eneste i sitt slag. Det alene vil trekke en viss mengde turister, mener konsulentene. ILLUSTRASJON: TOR SPONGA