Det, tror Norgestaxi-sjef Jan Tennfjord, er en av grunnene til at så mange ønsker seg bort.

– Det er en dramatisk situasjon om så mange forsvinner. Men vi jobber ikke ut fra scenariet at halvparten skal forlate oss. Vi arbeider for å beholde folk, sier Tennfjord.

Den daglige lederen i Norgestaxi i Bergen mener datatrøbbel har ført til mye frustrasjon ute blant sjåførene.

– Det er veldig leit. Vi har hatt en dårlig driftssituasjon i den senere tid.

Tennfjord tror mange har meldt overgang i protest.

– Sjåførene har merket det på ryggen. Vi har ventet lenge på nytt taksametersystem. Når det kommer høsten 2009, vil det gjøre situasjonen helt annerledes, mener Tennfjord.

Deres nåværende system er fra 1998. Stabiliteten har vært opp og ned.

Hordaland fylkeskommune er blant dem som reagerer på at Norgestaxi opererer med ulike sentralavgifter. De mener det er ulovlig.

– Det er ulik sentralavgift også i andre deler av landet. Vi avventer en tilbakemelding fra Samferdselsdepartementet, sier Tennfjord, som tilbakeviser at selskapet hans er lukket.

– Helt frem til 2007 var et flertall i styret drosjeeiere. Ellers er våre regnskaper åpent gjennom Brønnøysundregistrene, helt som andre selskaper, sier Tennfjord.