• Skatteparadiser er ikke bare et sted hvor det gjemmes penger. Her skjules de alvorligste forbrytelser – også drap, sier økonomiprofessor Guttorm Schjelderup.

Han var en av vertene for den tre dager lange konferansen om finansielt hemmelighold som nå foregår ved NHH.

— Implikasjonene av skatteparadiser er så mye, mye større enn å oppfatte dette som skatteplanlegging og skatteunndragelse. Disse jurisdiksjonene skjuler det meste, og eliten mange steder ser seg tjent med det.

«Scandinavian Star»

Fra hjemlige farvann viste Schjelderup til eierne av passasjerskipet «Scandinavian Star» som brant i 1990 og forårsaket at 158 mennesker mistet livet.

— Hvis påtalemyndigheten ville dratt disse eierne til retten for mordbrann, så vet vi ennå ikke hvem de er. Den samme anonymiteten har eierne av skip bak store oljeutslipp og trålere som driver ulovlig rovfiske på truede fiskeslag utenfor Afrika, sier Schjelderup.

Han understreker at brukerne av skatteparadiser har betalt for hemmelighold, og det får de i praksis fortsatt.

Rammer de fattigste

— Den aller viktigste driveren for økonomisk vekst er godt fungerende offentlige institusjoner. Hemmelighold og skatteparadiser reduserer kvaliteten på disse institusjonene betydelig.

NHH-professoren understreker at dette særlig rammer de fattigste, men også land som er rike på naturressurser.

— Det er faktisk en negativ sammenheng mellom land med rike naturressurser og lav økonomisk vekst. Flere store studier forklarer den lave veksten med hemmelighold og lav kvalitet på de offentlige institusjonene. Norge er et unntak og har høy vekst fordi vi både har gode institusjoner og betydelige naturressurser, sier Schjelderup.

Elitene lite interessert

Han ser det mildt sagt som utfordrende å bli kvitt hemmeligholdet og skatteparadisene fordi det tjener eliten av politikere og forretningsfolk både i rike og fattige land.

— Målet må likevel være å finne frem til regler rundt frie kapitalbevegelser som er etisk akseptable over hele verden. De store OECD-landene vil ha eliter som har liten interesse av å ta denne kampen. Men initiativet burde komme fra et rikt land hvor det er få som tjener på bruken av skatteparadiser. Jeg er ikke sikker på at det er Norge, sier Schjelderup.

Guttorm Schelderup under konferansen om skatteparadis og utvikling.
SCANPIX