De fleste forsøk på nettbanktapping blir stoppet før pengene går ut fra kontoene. Ifølge DNB er det ekstremt få som opplever at det faktisk stjeles fra kontoene deres.

— Vi hadde noen få tilfeller i fjor. Men vi bruker store ressurser på datasikkerhet og overvåking, og blir stadig bedre til å beskytte oss, sier konserndirektør i DNB, Thomas Midteide. Både i DNB og Sparebanken Vest registrerer de en økning i såkalte trojanerangrep, der organiserte kriminelle forsøker å få kontroll over folks PC-er.

— Svindelforsøkene skjer nærmest utelukkende via kundenes datamaskiner. Det er altså ikke bankens systemer som angripes direkte, påpeker informasjonssjef i Sparebanken Vest, Lars Ove Breivik.

Både Sparebanken Vest og DNB anmelder alle tilfeller av nettbanksvindel.

— Det er viktig at også myndighetene og politiet øker kompetansen og kapasiteten på IT-kriminalitet. Vi bruker store ressurser på det, og er avhengig av at politiet følger opp, sier Midteide.

I 2011 gikk det 1185 milliarder kroner gjennom nettbankløsningene til private kunder. Det samlede tapet for bankene som skyldtes nettbankkriminalitet var samme år på 0,7 millioner kroner, ifølge Finans Norge. For 2012 var det økning i tapene.