En dom fra Oslo tingrett konkluderer med at daværende styreleder Larsen forsøkte å føre oljeselskapet DNO bak lyset for å skaffe seg selv en «betydelig økonomisk fordel».

Forretningsmannen saksøkte DNO sammen med Increased Oil Recovery Limitied (IOR) for avtalebrudd og krevde 30 millioner kroner.

Det forundrer meg at dommere skal leke businessfolk

— Dette bare ler jeg av. Dommeren har ikke peiling, sier Larsen til Dagens Næringsliv.

Avviser illojalitet

I retten ble DNO frifunnet. Tingrettsdommer Jonas Peter Madsø mener at Larsen skal ha opptrådt «grovt illojalt».

— Dommere som dette ... han var meget anti fra første sekund. Det merket jeg med en gang jeg kom inn i rettsalen, sier Larsen til samme avis.

I dommen blir Larsen beskrevet som en som skal ha lurt DNO, mens han selv var styreleder i selskapet - dette for å skaffe sitt eget selskap IOR en «betydelig økonomisk fordel».

Til DN påpeker investoren at både IOR og ham selv har vært 100 prosent lojale med DNO hele veien.

Refser dommeren

— Det som har skjedd i denne saken er at dommeren har funnet opp sin egen teori om hva som har skjedd. Det forundrer meg at dommere skal leke businessfolk, sier Larsen.

DNO ønsker ikke å kommentere Larsens kommentarer, men viser til at dommen er svært tydelig.

Larsen er grunnlegger, ansatt og aksjonær i IOR. Han skal ifølge DN mene at selskapet har krav på to prosent i meglerhonorar etter fusjonen mellom DNO og RAK Petroleum Public Company Limited 2011.

Ny dom til høsten

Det er ikke bare i Oslo at Larsen har vært innom domstolene. Tidligere i vår pågikk en nesten seks måneder lang rettsak mot forretningsmannen i Bergen tingrett.

Bakgrunnen er at Larsen i juni 2011 ble tiltalt for å ha tappet selskapet Larsen Oil & Gas for 20,5 millioner kroner ved å selge aksjer til underpris. Gevinsten ble ført ut av landet og unndratt beskatning. Han er også tiltalt for å ha skjult en formue i utlandet. Ifølge tiltalen skal den ha vært på minst 645 millioner kroner, i 2007. Larsen Oil & Gas solgte én million aksjer i DNO i 2000, og påtalemyndigheten mener han unndro 6,5 millioner kroner fra skattlegging etter salget.

Dom i saken trolig er klar etter sommerferien i år.