Alf Tande-Petersen har igjen tapt på alle punkter i søksmålet han anla etter utgivelsen av boken «Måløyraidet — starten på Hitlers nederlag».

Også Gulating lagmannsrett avviser kravet mot Helge Hjelle, en av samarbeidspartnerne i bokprosjektet. Det fremgår av dommen som ble klar tirsdag.

«Burde aldri vært anlagt»

TV-kjendisen ogunderholderen mente at han ikke hadde fått sin rettmessige del avoverskuddet etter boksalget. Det er en enstemmig rett uenig i.— Resultatet og premissene er langt fra overraskende. Tvert imot,de er bortimot selvsagte. Tande-P og advokaten hans får uvanlig påpakning i dommen,saken burde aldri vært anlagt. Tande-P er avkledd, sier advokat Dag Steinfeldsom representerte motparten.

Gulating-dommerne sier seg enig med tingretten, og mener at det ikke er fremkommet noe nytt under ankeforhandlingen.

Den gode Tande P- har brukt nesten enmillion kroner på denne saken. Og nesten 400.000 kroner bare på meg. Det ermeningsløst Dag Steinfeld

— Det har vært frem og tilbake, og den gode Tande-P har brukt enmillion kroner på denne saken. Og nesten 400.000 kroner bare på meg. Det ermeningsløst, sier Steinfeld.

Han mener at hvis Tande-Petersen faktiskhadde fått medhold i kravet om han skulle ha 50 prosent av nettoinntekteneved salg av førsteopplaget, og ikke 33 prosent som først avtalt, så ville detmaksimale kravet uansett være en brøkdel at summen partene har brukt i retten.

Også dommerne stillerspørsmål ved «forsvarligheten av å gjennomføre et søksmål i to instanserfor et krav som vanskelig kunne tenkes å beløpe seg til mer enn ca. kr. 150 000i beste fall, og som etter hvert har medført omkostninger bare for egen part istørrelsesorden nærmere kr. 500000. I tillegg kommer risikoen for å blipålagt ansvar for motpartens sakskostnader».

— Saken er definitivt ferdig nå. De har ingen muligheter for å fådette opp i Høyesterett, sier Steinfeld.

Mer arbeid enn ventet

Det varrundt årsskiftet 2006/07 at Alf Tande-Petersen, Helge Hjelle og Terje Sølvberginngikk en avtale om «utarbeiding og utgivelse av Måløyraidboka». Avtalenmed signert av alle tre på restaurant Egon i Oslo.

Hjelle var initiativtaker. Han ville ha fremdetaljer om det dramatiske angrepet fra allierte styrker på Måløy i 1941. Trolig mistet nærmere 100 allierte og tyske soldater livet i aksjonen.Blant de drepte var kaptein Martin Linge.

20. november 2007 ble boken lansert, men like etter vardet slutt på idyllen. Tande-P tok opp at hans innsats var vesentlig høyere ennførst regnet med. Han ville derfor ha en større del av overskuddet. Tande-Phevder partene ble enige om en avtaleendring, men retten finner ikke at det erbevist.

Kravet ble Terje Sølvberg ble avvist i tingretten, og hanstilte som vitne i lagmannsretten.

Etter å ha måttet dekke motpartenesutgifter på til sammen 240.000 kroner i første rettsrunde, må Tande-P nå ut med178.000 nye kroner til Hjelle. I tillegg må han altså dekke egne saksomkostninger på snaue en halv million kroner.

Alf Tande-Petersen og hans advokat Øystein Flagstad har ikke besvart BTs henvendelser tirsdag kveld.