• Født i Edinburgh, Skottland i 1948. Flyttet til Norge i 1951.
  • Er utdannet ingeniør og jobbet blant annet som salgssjef i Munck International med ansvar for oppbyggingen av det franske selskapet Levoy Somer i Norge.
  • Var i 1984 med å kjøpe SE Trading fra Aker Elektro. Dette selskapet ble til Scandinavian Electric-konsernet.
  • I 2007 solgte Berg og de andre eierne to tredjedeler av selskapet for 160 millioner kroner. Året etter solgte de resten for nesten like mye.
  • Berg er fremdeles aktiv i Scandinavian Electric og sitter igjen på en betydelig eierpost.