— Trafikken har blitt mye verre de siste par årene. Nå er det kø ut fra Askøy hver morgen, og på ettermiddagen er det kø ut til Sotra. Hvis alt er normalt glir køen som regel greit. Men det er så lite som skal til før trafikken stopper helt. Plutselig er køen voldsomt stor og trafikken står i stampe, sier lastebilsjåfør Geir Straume.

Fire av ti forsinket - Hvor mye tid bruker du hver uke på å stå i kø?

Han ler litt oppgitt og ser ut gjennom frontruten på lastebilen.

— Det blir ganske mye tid. Men det er ikke tiden som er det verste. Det verste er all irritasjonen det skaper. Derfor prøver jeg å unngå å være på veien i de verste periodene av dagen, men det er jo typisk at det er noe man må rekke. De fleste avslutter ved firetiden, og da blir det travelt å stå i kø, innrømmer han.

Han er ikke alene om å irritere seg over køene. 39 prosent av alle spurte bilister i Bergen svarer at de ble forsinket på siste bilreise, viser en undersøkelse som er gjengitt i en fersk rapport fra kommunenes interesseorganisasjon KS. Det er nesten dobbelt så stor andel som i Kristiansand, der det er gjort en tilsvarende undersøkelse.

Bilistene anslår at i gjennomsnitt ble 13 minutter forsinket. Til sammenlikning sier 23 prosent av de kollektivreisende at de ble forsinket på sist reise.Koster 3,8 milliarder

Alle forsinkelsene koster ikke bare irritasjon, men også penger - nærmere bestemt 3,8 milliarder kroner årlig.

Det anslår Bergen Næringsråd etter å ha gjennomført en spørreundersøkelse blant 633 ledere fra rundt 400 ulike bedrifter i Bergen, Nordhordland, Stord, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden i forbindelse med den forestående lokalvalgkampen.

45 prosent av bedriftene svarer at de tapte penger i fjor på grunn av kø. Av disse svarer 60 prosent at de ukentlig sitter mer enn én time i kø. Hver fjerde svarer at de tilbringer mer enn fire timer i kø hver uke. Basert på disse resultatene har Næringsrådet beregnet at bedriftene i Bergensregionen taper 3,8 milliarder årlig på trafikkaos.

Sotrabrua - Dette er et forsiktig anslag, mener vi. Det er liten tvil om at dette har en stor, negativ effekt for næringslivet, sier kommunikasjonssjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme.Verst i vest

Mest trafikkproblemer har bedriftene i Fjell, Øygarden og Sund. Her svarer 55 prosent av bedriftene at de i 2010 tapte økonomisk som følge av redusert fremkommelighet.

— Vi tror dette henger sammen med at Sotrabrua er ekstremt sårbar, med stor trafikk i begge retninger. Skjer det noe der, så stopper ting helt opp, sier Kvamme.

Næringsrådets spørreundersøkelse er del av en større kartlegging gjort i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget til høsten. Næringsrådet ønsker å vite hva som er de viktigste sakene for medlemsbedriftene. Køkostnadene tatt i betraktning er det neppe overraskende at samferdsel og infrastruktur blir ansett som den viktigste valgkampsaken for bedriftene i Sund, Fjell og Øygarden.Brukes i valgkampen

I undersøkelsen er bedriftslederne spurt om hvilke næringspolitiske saker som er viktige for dem. II tillegg til infrastruktur skiller tilgang på kompetent arbeidskraft og skolekvalitet seg ut.

Resultatene skal brukes aktivt for å påvirke de politiske partiene og sette næringspolitikk på dagsorden frem mot valget.

— Nylig presenterte vi resultatene for medlemmene i næringskomiteen på Stortinget og har spilt tallene inn for samtlige partiers valgkomiteer, sier leder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke.

Før sommeren skal bergensregionens mest næringsvennlig parti kåres.Gjennom flere næringspolitiske debatter skal lokalpolitikerne konfronteres med næringslivets ønsker og behov.

Hva mener du om funnene? Si din mening her.