Rundt 550 statsansatte i Hordaland har vært i streik. Nå skal blant annet politifolk, ansatte ved høgskoler og universitet, skatterevisorer, Nav-ansatte, ansatte i Bufetat og meteorologene på Meteorologisk institutt tilbake på jobb så raskt som mulig.

— Folk skal tilbake i jobb ved første vaktskifte, så sant det lar seg gjøre, sier Kjetil Rekdal, leder av Politets Fellesforbund i Hordaland og streikeleder i Unio Stat.

Det betyr at de første politifolkene kommer tilbake i jobb allerede i natt.

Er fornøyd

De andre partene i statsoppgjøret ble enige før helgen, mens Unio Stat fortsatte streiken. I dag ble den avsluttet, uten at resultatet er klart.

Partene har blitt enige om at konflikten skal til frivillig nemndsbehandling, noe som betyr at Rikslønnsnemnda vil bestemme hvilket resultat Unios grupper i staten får til slutt.

— Vi er godt fornøyd med at streiken er over. Unio har for tredje gang tatt ansvar for finne en løsning på konflikten ved å gå inn i frivillig mekling. Vi har fått frem vårt budskap om at kompetanse skal lønne seg, og tatt ansvar for at det ikke skal gå ut over befolkniingens liv og helse, sier Rekdal.

- Var det verdt å streike de ekstra seks dagene?

— Det synes vi det var verdt. Vi har fått satt fokus på det vi mener er viktig, at forskjellen mellom privat og offentlig sektor ikke må bli større enn i dag, og at kompetanse skal lønne seg, sier streikelederen.

- Vanskelig og utfordrende

- Er det et nederlag at partene ikke har klart å bli enige?

— Det er selvfølgelig to parter her. Vi har jobbet for å finne løsninger lenge, men det har ikke bare vært opp til oss, sier Rekdal.

Han er fornøyd med det Unio Stat har oppnådd.

— Det optimale hadde vært å sikre en løsning som innebærer at kompetanse lønner seg før en lønnsnemnd, men det har vært flere parter, og det har vært vanskelig og utfordrende, sier forbundslederen.

Til sammen 3500 fra Unio Stat har vært ute i streik.