Onsdag bledet kjent at Bergens-baserte Nextgentel får ny eier.

De ansattepå hovedkontoret på Sandsli ble tatt på sengen onsdag morgen da nyheten kom omat TeliaSonera selger datterselskapet for 601 millioner kroner etter seks års eierskap.

— Vi haddeikke fått spesielle signaler om at det skulle bli et salg, sier informasjons-og markedsdirektør Morten Ågnes til bt.no.- Vi fikk budskapet på morgenen, og da blir det mye usikkerhet ogdiskusjoner, sier Ågnes.

Den nye sjefen troppet opp

Telio, derFrank Mohn AS er tungt inne på eiersiden med en aksjepost på 4,8prosent, overtar spakene. Konsernsjef Eirik Lunde troppet opp på Sandsliallerede onsdag ettermiddag.

— Det var stinn bakke på allmøtet. Når han var såpass raskt på plass ogfortalte om grunnen til at de ønsket å kjøpe oss, gjordedet oss trygge. Det var lettet stemning og han fikk applaus. Vi synesdette er veldig spennende. De har en interessant synergimed oss, sier Ågnes.

Også Telio ser muligheter:

— Vi mer enn dobler vår størrelse samtidig somproduktporteføljen utvides betydelig i det norske markedet, sier konsernsjef Lunde i en melding.

Ifølge Morten Ågnes vil Nextgentel på kort sikt fortsette som før, og de 186.000 kundene skal ikke merke noe til oppkjøpet.

- Men kan flytting fraBergen eller andre endringer bli aktuelt?

— Vi har TelioSoneras logo, sådet er nødt til å bli noen endringer. Hva som skjer i forhold til enkeltfunksjoner og hovedkontoret, er fortidlig å si. Vi skal se på det etter nyttår, sier han og legger til:

— Men det er ganske åpenbart at man har kjøpt en kompetansebedrift med hovedtyngde i Bergen. Det er ikke gitt at det er noen gevinst ved å flytte. De får høy kompetanse i Bergen til en ok pris. Her er det også lavere konkurranse om medarbeiderne. Vi er det eneste telekomselskapet i Bergen ved siden av Chess.

Frykter ikke for jobben

Ansattrepresentanti styret, Vidar Skogedal, frykter ikke for arbeidsplassene.

— Mitt inntrykk er at dette blir oppfattet positivt. NextGenTel harallerede et samarbeid med Telio gjennom at de videreselger enkelte avNextgentels produkter og det blir spennende å se hvordan dette samarbeidet kanutvikle seg videre, sier han.

Han harheller ikke tro på at det blir aktuelt med flytting fra Bergen.

— Jeg har tro på den kompetansen vi innehar og det miljøet vi har byggetopp innenfor telekom i Bergen gjennom mange år i bransjen og regner med atdette er noe Telio ønsker å ha med videre og vil bli styrket av, sier Skogedal.

Skogedalmener at oppkjøpsprosessen har vært håndtert ryddig av alle parter.

— Vi som tillitsvalgte og ansatterepresentanter i styret har værtinvolvert og informert fra starten av. Jeg ser det også som veldig positivt atEirik Lunde kom til vårt hovedkontor onsdag og informerte om overtakelsen. Han tok seg også tid til et utvidetmøte med de tillitsvalgte og ansatterepresentanter samt HR-direktør, sierhan.

Nextgentel har 345 ansatte, og storparten av dem holder til iBergen. Selskapet hadde et driftsoverskudd på 15 millioner kroner i årets niførste måneder. Driftsinntektene var 693 millioner kroner.

Dermed er Nextgentel Norges tredje største bredbåndsleverandør.

Telios driftsinntekter i årets ni første måneder var 299 millionerkroner, og selskapet fikk et resultat før skatt på 50 millioner kroner.

Blandet på Facebook

Blant kundene var det blandete reaksjoner da Nextgentel meldte følgendeom oppkjøpet på Facebook:

«Det nye selskapet blir dermed en spennendeutfordrer i det norske markedet. Kundene skal selvsagt få like godebredbåndsopplevelser og service med de nye eierne, og vi gleder oss tilfremtiden.»

«Neeeeei...», var reaksjonen fra en bruker, mens enannen frykter at kundeservicen blir «like dårlig som Telio».

Hva synes du om oppkjøpet? Diskuter under: