— Det første tiåret av dette tusenåret har blitt kalt aksjemarkedets tapte tiår, sa oljefondsjef Yngve Slyngstad da han torsdag formiddag holdt den årlige Lehmkuhl-forelesningen ved Norges Handelshøyskole.

Som øverste direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), er det Slyngstad som har ansvaret for hvordan Norges oljefond på 4700 milliarder kroner forvaltes. Slyngstad har styrt oljefondet siden 2008, og er utdannet både ved NHH, i California og Paris.

Idéen bak oljefondet var at inntektene fra salg av de ikke-fornybare ressursene i Nordsjøen også skulle komme fremtidige generasjoner til gode.

— Tanken modnet gjennom åttitallet, og loven om Statens Pensjonsfond Utland ble vedtatt i 1990, sier Slyngstad.

Kraftig smell i 2008

De første innskuddene til fondet ble foretatt i 1996.

— I dag har hver og en av oss snart en andel på én million kroner i fondet. Det trodde svært få da fondet ble etablert under en lavkonjunktur og i en periode med underskudd på statsbudsjettet.

Gjennom å plassere store mengder av fondet i aksjer, er håpet at man skal oppnå en god avkastning på pengene over tid. Men aksjer er som kjent ikke risikofritt.

Det merket Slyngstad da finanskrisen rammet verden i 2008.

Fondet falt med 23 prosent i verdi i 2008, eller med hele 633 milliarder kroner.

Lille Norge handlet overalt

Ifølge oljefondsjefen var finanskrisen likevel til gunst for Norge. Fondet kjøpte seg kraftig opp da mange solgte aksjer til en billig penge.

Det som stter igjen etter finanskrisen er ikke tap, men en betydelig gevinst, påpeker Slyngstad.

— Det er historien om et lite land med mindre enn 0,1 prosent av verdens befolkning som i løpet av mindre enn to år kjøpte opp mer enn 0,5 prosent eierandel i alle verdens børsnoterte selskaper.

Under handlingsregelen

Ser man på fondets avkastning siden første innskudd i 1998 og frem til i dag, er realavkastningen ifølge Slyngstad 3,5 prosent.

— Fondets realavkastning er lavere enn det langsiktige anslaget på fire prosent, men på linje med veksten i verdensøkonomien.

Det er handlingsregelen for bruk av oljepenger som legger til grunn at fondet skal klare å oppnå en årlig realavkastning på 4,0 prosent.

Slyngstad mener den oppnådde avkastningen på 3,5 prosent er godkjent når man tar høyde for det "tapte tiåret" aksjemarkedet gikk inn i like etter at fondet begynte å plassere penger.