19 maskinister ved energianlegget til BIR er tatt ut i streik. Konsekvensen er at all henting av restavfall er stoppet fra og med tirsdag morgen. Bosset har allerede begynt å flyte flere steder.

Det norske maskinistforbund mener det er en helt unødvendig konsekvens.

— Dette er ingen søppelstreik. Det er en streik som fra vår side rammer fjernvarmeproduksjon og energilevering, sier forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson i Maskinistforbundet til bt.no.

— Kan hente bosset

Forhandlingslederen understreker at forbundet ikke organiserer de som henter og kjører søppel, og mener at det ikke er noe til hinder for at søppel kan hentes og leveres til BIR.

— Det er ikke slik at mottaket på BIR er stengt på noe vis på grunn av vår streik. Det er bare fjernvarme- og forbrenningsanlegget som rammes. Det innebærer at så lenge det er plass, er det fullt mulig å hente og levere søppel på BIR, sier Bengtsson.

Dersom det er fullt på BIR, mener hun bosset bør sendes videre til forbrenning andre steder.

— Vi har medlemmer på forbrenningsanlegg rundt i landet, som ikke er i streik. Der kan det forbrennes på vanlig måte, sier forhandlingslederen.

- Det at bosset flyter flere steder, er det en utilsiktet konsekvens av at dere streiker?

— Det er ikke en nødvendig konsekvens. Det er bare å hente søppelet på vanlig måte, det har ingenting med vår streik å gjøre.

- Unødvendig konsekvens

Roald Fosse, lokal tillitsvalgt for Maskinistforbundet ved BIR, er enig.

— Det er ingen av våre streikende som hører til hentingen av bosset. Det er BIR som har valgt å ta dem ut i permittering, sier han.

Han ser ingen grunn til at hentingen av restavfallet trenger å stoppe opp.

— Vi har streiket i fem dager. Hvis de hadde hatt teknisk stans i like mange dager, ville det vært like ille da? Hvis det er tilfelle, er det ganske dramatisk. Teknisk stans kan vi få når som helst, sier han til bt.no.

Maskinistene som er tatt ut i streik styrer forbrenningsprosessen ved fjernvarmeanlegget.

- Hva synes du om at konsekvensen av streiken deres har blitt at bosset flyter?

— Det er en unødvendig konsekvens av streiken, og skyldes at BIR har valgt å gjøre det på den måten, sier han.

800 tonn hver dag

Kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR sier at det er to ovner ved anlegget, slik at dersom den ene stanser, er den andre back-up.

Ifølge henne har det interkommunale renovasjonsselskapet gjort det de kan for å unngå stans i henting av bosset.

— Vi har prøvd å finne løsninger, som å sende avfallet andre steder. Vi har sjekket med forskjellige anlegg både i Norge og Sverige. Utfordringen er at det er høysesong for avfall. Det er ikke mulig å ta i mot så store mengder som vi har fra våre ni eierkommuner i et anlegg i dag, sier hun til bt.no.

Skulle andre tatt i mot restavfallet til BIR måtte dette også ha vært lagt ut på anbud, noe som tar tid.

BIR henter avfall fra alle de ni eierkommunene. Til sammen er det snakk om 800 tonn restavfall inn til anlegget fra husholdninger og næring hver dag.

Oppfordrer til kildesortering

Tidligere hadde BIR tillatelse til å lagre grovavfall på baksiden av energianlegget. Denne tillatelsen har Fylkesmannen i Hordalands miljøvernavdeling trukket tilbake på grunn av fare for forurensning. BIR har nå sendt søknad om dispensasjon slik at restavfallet kan lagres midlertidig.

— Fylkesmannen har lovet å behandle søknaden raskt, sier Havre.

Bunkeren der restavfallet lagres før forbrenning er nesten full. Resten av plassen må spares til smittefarlig avfall fra sykehjemmene. Deponier for lagring av restavfall har ikke BIR.

63 renovatører er dermed permittert fra i dag. Havre understreker at papir og plast fremdeles blir hentet.

— Det er viktigere enn noen gang å kildesortere. På den måten kan man bli kvitt mye. Plast rommer halve beholderen hvis ikke du sorterer, sier hun.