Ifølge tall som Statistisk sentralbyrå offentliggjorde i dag har levealderen for kvinner og menn økt med henholdsvis tre og seks år i løpet av de siste 25 årene. Nå lever kvinner i snitt til de blir 83,2 år, mens mennene blir 78,9 år.

En aldrende befolkning var også temaet da John G. Bernander i formiddag talte under NHO Hordalands årskonferanse.

— Det er egentlig halleluja. Vi lever lenger og er friskere enn før, sa Bernander.

Inntekter vs. kostnader

Men som administrerende direktør for arbeidsgiverorganisasjonen NHO presenterte Bernander dystre konsekvenser av at antall nordmenn over 67 år vil dobles frem mot 2060.

For mens 100 yrkesaktive i dag forsørger 20 eldre, vil de i 2030 måtte forsørge 30 eldre, og i 2060 jobbe for 40 eldre. Dermed reduseres skatteinntektene samtidig som offentlige pleieutgifter økes.

— Fra 2020 og utover holder ikke veksten i inntekter tritt med veksten i utgifter. Som gammel blåruss vet jeg at du over tid må ha mer inn enn du tar ut, sier Bernander.

NHO-sjefen understreket samtidig at få land har et bedre utgangspunkt enn Norge for å møte de store samfunnsøkonomiske utfordringene.

Vil ha alle med

I tillegg til eldrebølgen, tok Bernander for seg "trygdebølgen" og "migrasjonsbølgen". Selv om Norge har en lav arbeidsledighet, har vi ifølge Bernander en stor skjult arbeidsledighet gjennom uføretrygdede.

— Én av fem i arbeidsfør alder er på ulike passive ytelser, sier Bernander.

Når det gjelder innvandring har næringslivet det siste tiåret tatt i mot et stort antall arbeidere fra utlandet.

— Vi lever i et globalt samfunn og vet at vi trenger mennesker av alle sorter og slag, sier Bernander.

Nå er imidlertid NHO-sjefen bekymret for at de som kommer skal være en større byrde for velferdsstaten enn gevinst for arbeidsmarkedet.

— Vi må ha større arbeidstilbøyelighet blant dem som kommer enn blant nordmenn. Nå er ikke det tilfellet, sier han.

Bernander er opptatt av at det er nå vi må legge grunnlaget for en bærekraftig økonomisk utvikling.

— Det skal en god rygg til å bære gode tider, eller som min bestemor på Sørlandet sa det: hver en gledesstund på jord, betales skal med sorg.

LO: - Vi har utfordringer

Distriktssekretær Roger Pilskog fra LO vil ikke gå med på at dagens velferdsordninger ikke er bærekraftige.

— Det sa man også om gårsdagens velferdsordninger. Jeg tror vi kommer til å håndtere dette også i fremtiden. Men jeg er enig i at vi har utfordringer som må løses, sier Pilskog.

NHH-professor Kjell G. Salvanes tok under konferansen blant annet for seg omstilling i norsk økonomi. Ifølge Salvanes kan det økonomiske tyngdepunktet flytte seg når det skjer store omstillinger i industrien.

— Noen regioner blir hengende igjen. I dag ser vi at oppbyggingen av kompetanseintensive arbeidsplasser er skjevt fordelt, med aller mest i hovedstadsregionen, sier Salvanes.

Hva mener du? Delta i debatten her!