— Det blir trangere tider der Bergen i stedet har behov for å investere og satse. Etter at høyrebyrådet halverte eiendomsskatten, har budsjettet de tre siste tre årene blitt reddet av det ekstraordinære utbyttet fra BKK. Nå finnes det ikke flere ekstraordinære utbytter å ta, og dermed blir det smalhans for både de eldre som trenger sykehjemsplass og for dem som har behov for sosialhjelp, er Schjelderups første reaksjoenr på budsjettet.

— Holder velgerne for narr

Schjelderup reagerer sterkt på byrådets budsjettforslag om eiendomsskatt.

— Vi konstaterer at Høyre og Frp holder velgerne sine for narr ved å videreføre eiendomsskatten de neste fire årene. For vår del er vi mest kritisk til at det gamle og utdaterte takstsystemet foreslås videreført, slik at adressen bestemmer om eiere av boliger og næringseiendommer skal betale eller ikke. Det er dypt urettferdig, sier han.

— Trist

Harald Schjelderup er svært kritisk til at høyrebyrådet skal spare penger ved å konkurranseutsette to sykehjem.

— I praksis betyr dette for dårlig bemanning for de eldre, eller kutt i pensjoner og arbeidsvilkår for de ansatte, sier han.

AP-toppen mener byrådets forslag til sykehjemsutbygging i Bergen er en oppskrift på underdekning.

— Dette er dessverre et trist budsjett for de eldre i Bergen. Bergen vil mangle et stort antall sykehjemsplasser de neste årene. Det vil samtidig innebære store utfordringer for hjemmetjenestene, som de siste årene har vært underbudsjettert. Når mange ikke får sykehjemsplass, betyr det at Bergen kommune i stedet må bruke store ressurser til hjemmetjenester og at pårørende må slite seg ut, sier Schjelderup.

Dyrere å bo i by

Ap-politikeren mener byrådet glemmer at det er dyrere å bo og leve i storbyene enn ellers i landet.

— Det blir vanskeligere tider for dem som trenger det mest i Bergen. Sosialhjelpssatsene blir ikke indeksregulert. Vårt mål er at sosialhjelpsatsene øker tilsvarende økningen i grunnbeløpet i Folketrygden. Denne økningen har vært på om lag førti prosent siden 2003, mens økningen i sosialhjelpsatsene i Bergen kun har vært på halvparten.

Si din mening om budsjettet i kommentarfeltet under!

Harald Schjelderup mener bybudsjett for 2012 kan bety trangere tider for innbyggerne.
Ronald Hole