En sterkere satsing på kunnskap som gir grunnlag for innovasjon er resepten mot depresjon for norsk økonomi. Dette er budskapet som ble preket da NHO Hordaland samlet næringslivet til konferansen Læringslivet.

— Det norske lønnsnivået får man aldri til å gå ned. Det beste man kan håpe på er en utflating. Når vi da viser dårlig utvikling i produktivitet, også i offshore-sektoren, så begynner situasjonen å bli skummel. Vi liker ikke å tenke på det, men i sektorene vi tjener på konkurrerer vi direkte med kinesere og amerikanere, som har bedre utvikling enn oss, sier Reve.

Mest utfordrende å rekruttere

I en situasjon der det norske næringslivet føler tettere på den internasjonale konkurransen, blir den negative utviklingen innenfor fravær og dalende gjennomføring i videregående skole stadig mer dramatisk.

— Den største utfordringen for bedriftene i regionen er å rekruttere kompetent arbeidskraft. Over halvparten av bedriftene i regionen har svart at dette er en større utfordring enn det stigende lønnsnivået, sier næringsminister Monica Mæland.

Også innenfor forskning og innovasjon er nivået lavere enn det næringsministeren ønsker seg for fremtidig utvikling.

— Norge ligger midt på treet, noe som ikke er noe å skryte av. Om det er ett land som har mulighet til å hevde seg her, så er det oss, sa Mæland.

_MH10121.JPG
MARIE HAVNEN

Store bedrifter med over 500 ansatte viser positive tendenser, mens mindre bedrifter — som er de det er flest av i landet - har svakere resultater, forklarte næringsministeren.

La vekt på klyngene

BI-professor Reve la vekt på de vestlandske næringsklyngene som en særlig viktig faktor for fremtiden.

— Jeg har store problemer med å forklare klynge når jeg er på Østlandet. Det viser at hordalendingene har skjønte noe de østpå ikke har.

Reve trekker frem samhandlingen og de positive ringvirkningene som oppstår i klyngevirksomheter.

— Austevoll er et av de mest suksessrike områdene på denne fronten. De er best på alt det vi i Norge er gode på. Det er erfaringer fra steder som dette vi må dyrke, sier Reve.

Professoren fremhever i likhet med næringsministeren den samlede innsatsen som må finne sted for å høyne kunnskapsnivået og produktiviteten.

— Alle har interesse av at kompetansen vokser, men få har interesse av å ta initiativ. Vi må spørre oss om den kunnskapsallmenningen fremtidens bedrifter skal beite på blir god nok, sier Reve.