— Design er ikke bare en grønn sofa. Det er noe som angår alle, også industrien. Men vår sterke ingeniørtradisjon har ført til at det ikke har vært jobbet systematisk med design og utforming innenfor de områdene vi er sterke på her vest, slik som maritim sektor og energisektoren, sier daglig leder Monica Hannestad i Design Region Bergen.

Mange millioner

Nå har det vestlandske designmiljøet fått tildelt såkalt Arena-status, og kan få inntil 2,5 millioner årlig i tre år i støtte til et klyngeprosjekt. Prosjektet innebærer at 25 designbedrifter på Vestlandet skal spres kunnskap til andre selskaper.

— Målet er å bidra til at bedriftene får økt kunnskap i bruken av strategisk design. Ikke minst gjelder dette de internasjonalt rettede bedriftene. For å sikre at design tas i bruk strategisk, må vi også inn i skolene. Derfor er både Kunst- og designhøyskolen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole involvert her, sier Monica Hannestad.

Prosjektet inkluderer 25 bedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane med over 450 ansatte og en omsetning totalt på 640 millioner kroner.

Ikke bare grønn sofa

- Hva slags design snakker vi om når det gjelder maritim industri og energisektoren. Høres ikke helt spennende ut?

— Som sagt er det den grønne sofaen mamnge forbinder med design. grønn sofa. Men det spenner over nesten alt en bedrift driver med. Det kan være utformingen av produkter, men like mye måten det selges på, hvordan en tjeneste fungerer og hvordan mottakerne skal bruke den. I tillegg til hvordan en bedrift kommuniserer og bygger merkevare, sier Hannestad.

Gjør hele forskjellen

- Hvorfor er design så viktig?

— Tenk deg selv. Apple utformet Iphone. Forskjellen den utgjør sammenlignet med andre produkter er at den fungerer fint, men design og utforming gjør at kundene begjærer den. Kommersielt utgjør dette en stor forskjell.

- Også i industrien?

— Ja, i prinsippet er det ingen forskjell. Selv om dette er et bedrift til bedrift-marked, er det også mennesker som tar beslutningene her. Og dermed er utforming av produkter og tjenester like viktig på dette feltet.

Ruth Grung, fylkespolitiker for Arbeiderpartiet er glad for at Vestlandet får et arenaprosjekt innen design.

— Prosjektet har jobbet svært bevisst og godt lenge. Det er viktig at for eksempel Norges Handelshøyskole og Høyskolen er med. Skal man virkelig få frem hvor mye design betyr kommersielt, må det også komme på agendaen hos ledere og i bedriftsstyrene, sier Grung.

Hestehode foran

Selv om de jobber under vann, var det undervannsbransjen som tok det første initiativet til det som blir prosjektet Designarena.

— Industridesign knyttet til undervannsteknologi både i form av metoder, materialvalg, utforming av brukervennlighet, vedlikeholdsvennlighet kan være det som gjør at vi holder oss et hestehode foran konkurrentene, sier daglig leder Trond Olsen i NCE Subsea, som er klyngeprosjektet for undervannsbransjen i Bergensregionen.

I tillegg sier Olsen at designfaget jobber på tvers av bransjer og at det vil kunne bidra til nyskaping over ellers tradisjonelle skillelinjer.

Kan bli stort

Statssekretær Trygve Svensson (Ap) gratulerte Monica Hannestad med blomster, da de møttes på den gamle BMV-tomten i Solheimsviken i går. Han ser designbransjen som et område som vil vokse seg mye større.

— På gamle BMV var det rundt 400 ansatte. De designbedriftene vi snakker om her, har like mange. Men det finnes egentlig ingen hindringer for at dette kan vokse til 4000 om ti år, sier Svensson.

Vil finansieres av staten

Monica Hannestad er ellers fornøyd med at de er tildelt Arena-midler, men har fortsatt et ønske til Regjeringen som handler om penger.

— Fra årsskiftet skal Norsk Designråd og Norsk Form slås sammen. Totalt bevilger Regjeringen 65 millioner årlig til disse organisasjonene. Det burde være mulig å fordele noen av disse pengene ut over landet. Nå mottar vi kun offentlig finansiering fra Bergen kommune og fylkeskommunen.