Slik er finanskrisen sett fra Handel og Kontor på Youngstorget.

— I handelsnæringen har mange ansatte deltidsstillinger. Litt for ofte ser vi at reduksjoner gjøres ved å kutte enda mer i brøkene. Men den som kommer under 40 prosent, faller utenfor sikkerhetsnettet og mister retten på dagpenger. I slike tilfeller kan det faktisk være bedre å si farvel til den sist ansatte, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO-forbundet Handel og Kontor.

Fra sitt utsiktspunkt på Youngstorget har hun fulgt med finanskrisens varierte effekter på handelsnæringen.

— Vi så raskt permitteringer og oppsigelser i byggvarehusene, som jo leverer til både byggebransjen og privatkunder. Det er nok den bransjen som har slitt mest – fulgt av møbelvarehusene, med sine dyre varer. Det motsatte ytterpunktet er dagligvarehandelen, hvor det nesten ikke vært reduksjoner.

Følsvik understreker at Handel og Kontor er opptatt av bærekraftige bedrifter.

— Og da må vi nok erkjenne at det har vært overetablering innen handelsnæringen, eksempelvis i Stavanger og Mjøsregionen. Noen steder i Norge er det jo nok butikker til å betjene en europeisk storby! Følgelig var det bare et tidsspørsmål før reaksjonen måtte komme. Så kom den altså, ganske voldsomt, og det kan absolutt være samfunnsøkonomisk fornuftig. Men det er jo en fattig trøst for den som mister jobben, fastslår hun.

Handelsnæringen alene sysselsetter 15 prosent av Norges arbeidstagere. Tas servicesektoren med – grensen mellom de to er ofte flytende – dreier det seg om over 30 prosent. Innen denne omfattende gruppen av bedrifter er det alt fra superproffe giganter til en lett uryddig underskog.

— Underskogen er vanskelig å følge med på; organisasjonsgraden er lav, og ofte består arbeidsstokken av kvinner og innvandrere med deltidsjobber. Det er grupper som ikke har tradisjon for å rope høyt, konstaterer nestlederen i Handel og Kontor.