Det ble ingen nåde for de tidligere stortingsrepresentantene Magnus Stangeland og Anders Talleraas. De må i fengsel for å ha fått urettmessig utbetalt stortingspensjon.

Talleraas ble dømt til fengsel i seks måneder, mens Stangeland ble dømt til fengsel i 60 dager.

Både Stangeland og Talleraas tok betenkningstid på om de ønsker å anke dommen.

— Tom for krefter

De domfelte burde ha forstått at de ikke kunne ta imot store styrehonorarer samtidig som de fikk pensjon fra Stortinget, mener retten.

— Jeg må få tid til å områ meg. Jeg er overrasket og skuffet. Jeg må lese dommen i sin helhet før jeg tar stilling til anken, sier Magnus Stangeland.

— Jeg føler meg tom for krefter her og nå, men jeg regner med at de kommer tilbake igjen, sa han.

Talleraas og Stangeland ble dømt til henholdsvis et halvt år og to måneders ubetinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri. Til sammen fikk de to rundt 3,2 millioner kroner for mye i pensjon.

— Dette var en meget streng dom og det er min kommentar, sa Talleraas etter domsavsigelsen.


Her er vår logg fra domsopplesningen:

13.05: Dommer Jannicke Johannesen begynte å lese rettens vurdering like etter klokken 13.00.

— Talleraas og Stangeland oppfattet styrehonorar som usikre inntekter som faller utenom reglene, sier dommeren.

Oslo tingrett mener derimot at den naturlige forståelsen er at styrehonorar skal regnes som inntekter som hører med i pensjonsberegningen.

Størrelsen på full pensjon utgjør en inntektsgrense, slår dommeren fast.

— Inntekt gjelder ikke bare inntekt fra ansettelsesforhold, men også honorarer på annen måte, sier dommer Johannesen.

13.10: Folketrygden og skattelovens regler for inntekt må gjelde også for stortingspensjonsloven, ifølge retten.

— Man har overhodet ikke krav på stortingspensjon hvis man har, eller med stor grad av sannsynlighet får, inntekter over nivået for stortingspensjon, sier Johannesen.

Talleraas: - Han har skaffet seg en uberettiget vinning i hele tiltaleperioden.

Stangeland: - Han har skaffet seg en uberettiget vinning i hele tiltaleperioden.

13.20: Begge de tiltalte fortiet opplysninger og fremkalte en villfarelse hos pensjonsordningen.

Verken Talleraas eller Stangeland ville fått pensjon hvis de hadde gitt korrekte opplysninger.

— Talleraas og Stangeland har begge forvoldt tap eller fare for tap for (pensjons)ordningen, sier dommeren.

Saken deres skiller seg derfor fra Kjell Magne Bondeviks sak, mener retten.

13.30: - De skal ikke bedømmes mildere enn andre i samme situsasjon, sier dommeren.

Hun gjennomgår hvorvidt Talleraas har subjektiv skyld.

— Det var Talleraas selv som satte likhetstegn mellom styrehonorar og tilfeldige inntekter.

Talleraas viste grov uaktsomhet, mener retten.

— Han burde skjønt at formålet med ordningen er å utgjøre et sikkerhetsnett.

Han er «sterkt å bebreide» for at han ikke kom til bunns i hva som var reglene, mener retten.

13.37: Dommeren gjennomgår Stangelands subjektive skyld.

— Også Stangeland har utvist grov uaktsomhet.

Som stortingsrepresentanter burde ha gode forutsetninger for å vite hvordan ordningen skulle fungere, mener retten.

— Han burde ha forvisset seg om at han kunne ha ubegrenset med styreinntekter. Han gjorde det ikke, fastslår retten.

13.42: - Stangeland er «sterkt å bebreide» for ikke å ha gitt riktige opplysninger, mener retten.

13.43: Straffeutmålingen. De får fengselsstraff i tråd med aktors påstand.

Talleraas dømmes til fengsel i seks måneder.

Stangeland dømmes til fengsel i 60 dager.

Stangeland og Talleraas tar betenkningstid.

13.46: Retten er hevet.

(Tekst under ble publisert tidligere i dag.)

Selv var tidligere stortingsrepresentant, nå industrieier Magnus Stangeland fra Austevoll, optimist og håpet på frifinnelse før dagens rettsmøte.

Han og Anders Talleraas måtte i fjor møte i retten og svare for 3,2 millioner kroner de skal ha fått utbetalt i urettmessig stortingspensjon.

Vil fengsle

Økokrim mener de to tidligere stortingsrepresentantene satt stille mens flere hundre tusen kroner i uberettiget pensjon strømmet inn på konto.

Ikke bare måtte de to forstå at dette var penger de ikke skulle ha, men det å unnlate å stanse utbetalingene og melde fra om feilen var sterkt klanderverdig, ifølge aktoratet.

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher la vekt på at det skal være likhet for loven — enten du er toppolitiker eller menigmann - da saken ble tatt opp til doms for en drøy måned siden. Hun og førstestatsadvokat Tarjei Istad ba om seks måneders ubetinget fengsel for Anders Talleraas og 60 dager for Magnus Stangeland.

— Uklare regler

Fire tidligere statsministre har vitnet i saken. Både vitner og de tiltalte har hevdet at reglene for stortingspensjon var så uklare at det kunne bli misforståelser.

Talleraas, tidligere parlamentarisk leder i Høyre, og Magnus Stangeland, tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet, har sagt at de hadde undersøkt reglene grundig, og at de derfor var overbevist om at gullpensjonen de fikk ved siden av betydelige biinntekter var berettiget.