• Boligprisene vil øke med 10 prosent i 2012 og med 6-7 prosent i 2013, skriver Nordea i en ny rapport.

Nordea presenterte onsdag sine fremtidsutsikter for norsk økonomi de neste årene. Ifølge rapporten har norske boligeiere lite å frykte.

Banken kommer med følgende prognoser:

  • Norges Bank vil ikke heve renten før sommeren/høsten 2012.
  • Selv i slutten av 2013 anslås Norges Banks styringsrente å være på moderat nivå, 3,5 prosent.
  • Boligprisene vil stige betydelig i samme periode. Forventet prisoppgang er 10 prosent i 2012 og 6-7 prosent i 2013.
  • Lønnsveksten vil stige med fire prosent de neste årene. — Hvorfor vil boligprisene stige såpass mye, sjeføkonom Steinar Juel?

— Det grunnleggende er en situasjon med fortsatt god inntektsvekst. Arbeidsledigheten vil nesten ikke øke, og renten vil være svært lav lenger enn vi trodde i vår. I tillegg tilsier nye demografiske tall en større etterspørsel etter boliger enn det man så for seg bare for noen måneder siden, sier han.

Vil merke finansuro

Men samtidig skisserer rapporten at Norge vil merke finansuroen og vekstnedgangen internasjonalt mer enn vi har sett til nå.

Veksten for norsk eksport vil bli lavere og norske forbrukere kan komme til å spare mer og bruke mindre. Arbeidsledigheten vil trolig stige noe.

Likevel vil Norges brutto nasjonalprodukt (BNP) fortsette å vokse. Ifølge rapporten vil Norges økonomi vokse med 2,6 prosent i år, 2,5 prosent i 2012 og tre prosent i 2013.

Men lave renter og gode oljeutsikter gjør at Norge vil klare seg godt gjennom uroen.

Til sammenligning anslås det av veksten vil bli 0,8 i Sverige og 1,3 prosent i Danmark i 2012 (se grafikk).

Usikkert i USA og Europa

Utsiktene for USA og Europa er mindre lystig lesning. Det antas at USA vil ha nullvekst i BNP neste halvår.

«Svakt arbeidsmarked, finansuro og vedvarende svakt boligmarked svekker forbrukernes tillit til fremtiden.»

Nordea anslår at risikoen for en tilbakegang for den amerikanske økonomien er nesten 50 prosent.

— Vi tror på en mild resesjon, men ikke noe så dramatisk som en repetisjon av 2008 og 2009. Bankene er nå i bedre form enn de var da, og store bedrifter er bedre rustet. Men at det går jevnt og trutt oppover med amerikansk økonomi anser vi som mindre sannsynlig, sier Juel.

Verst er imidlertid utsiktene for økonomien i Hellas:

«Risikoen for at Hellas må gjennom en gjeldssanering er stor.» Problemene i Spania, Irland, Italia og Portugal ses derimot på som håndterbare.

Rapporten stadfester at uroen i finansmarkedene på begge sidene av Atlanteren øker risikoen for en ond sirkel der forbrukere og bedrifter holder igjen slik at frykten for en ny finanskrise blir en selvoppfyllende profeti.

OVERSIKTEN: Nordeas økonomiske oversikt august 2011. (KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE FORMAT)