— Jeg ser ofte at kvinner blir værende i forhold de mistrives i fordi de ikke har økonomi til å bryte ut av det, forteller professor og samlivsekspert Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen.

I sin kliniske praksis møter han par med problemer i samlivet. Den personlige økonomien viser seg igjen og igjen å være en viktig faktor par må ta hensyn til når de vurderer om de skal gå fra hverandre eller prøve litt til å få ting til å fungere.

Lavtlønte kvinner som er vant til både bil, båt og hytte fra sitt parforhold, må være forberedt på en helt annen virkelighet dersom de velger å bryte ut.

 • Selv om vi i Norge har en av de beste tilskuddsordningene for enslige forsørgere, har man et personlig ansvar for ikke å bli økonomisk bakbundet, sier Thuen.

Kvinner vil oftest bryte ut

Beregninger BT har foretatt basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at menn og kvinner har svært ulike muligheter til å stå på egne ben etter et samlivsbrudd.

De siste tilgjengelige dataene fra 2008 viser at 400.000 norske menn har en inntekt på over en halv million kroner. Til sammenligning har kun drøye 100.000 kvinner en like høy inntekt.

Som en konsekvens av dette har mange kvinner en partner med langt høyere inntekt, og tilpasser forbruket deretter.

— Kvinner velger av ulike grunner å jobbe deltid eller å gå inn i lavlønnsyrker. Det ikke alle tenker på er at det også gjør det vanskeligere for dem å gå ut av forhold, sier Thuen, som understreker at det som oftest er kvinner som vil avslutte parforhold.

Tøft for førskolelærerne

Førskolelærere trekkes ofte frem som én av de største tapergruppene i lønnskampen. Ifølge Åse Opheim, som er leder i seksjon barnehage hos Utdanningsforbundet i Bergen, er gjennomsnittslønnen for førskolelærere i Bergen rundt 330.000 kroner.

Lønnen øker dersom man er pedagogisk leder, men etter ti år når man lønnstaket på 390.000 kroner. For førskolelærere med tre års høyskoleutdanning kan det da være få andre muligheter.

 • At vi fortsetter i yrket er ikke på grunn av, men på tross av lønnen, sier Opheim som har permisjon fra Skjoldtun barnehage for å være tillitsvalgt.
 • Yrket er veldig slitsomt. Derfor er det mange som jobber deltid, forteller hun.

Ifølge styrer Berit Skeie ved Skjoldtun Barnehage er det få ansatte som ikke går ned i stilling. Selv om jobben er tøff, ser Skeie utfordringene ved å trappe ned.

 • Dersom du blir skilt etter 20 år, sitter du der uten nok pensjonspoeng, sier hun.

Debatt om pensjonsdeling

For en knapp måned siden la det regjeringsoppnevnte Kvinnepanelet frem sin rapport med ulike forslag for å fremme likestillingen.

Ett av forslagene som vekket mest debatt var at kvinner som har vært hjemmeværende med barn ved en skilsmisse bør få halvparten av mannens pensjonspoeng for perioden de har vært hjemme.

 • Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette er blitt en snakkis, sier Loveleen Brenna som er leder i Kvinnepanelet.

Hun har selv blitt kontaktet av kvinner som har vært hjemmeværende i mange år uten å tenke på fremtidig pensjon, og som har gitt uttrykk for at de ikke vil ha økonomisk ryggrad til å gå fra sine partnere.

 • Dette har vært en vekker for dem, sier Brenna.

— Tøft når rollene byttes om

Finanskrisen har de siste årene ført til økt usikkerhet rundt nordmenns personlige økonomi. Dette har ifølge Frode Thuen vært et tema for mange av hans klienter.

 • Det har vært flere familier og par som på grunn av økonomien la samlivsbrudd, som ellers ville kommet, på is, sier Thuen.

Problemer ved skjevfordelt inntekt i et forhold kan være enda større i de tilfellene hvor rollene er byttet om og kvinnen tjener mest.

 • Da har man ofte en ekstra belastning i forholdet ved at man har en kjønnsrollefordeling som mange menn ikke er komfortabel med, sier Thuen.

- Alfa og omega

Likestillingsminister Audun Lysbakken mener økonomisk selvstendighet er alfa og omega for kvinners frihet og uavhengighet.

— Dette er en alvorlig påminnelse. Jeg tror at i alt snakket om hvor likestilt Norge er blitt, er det en del kvinner som glemmer at likestilling er avhengig av økonomisk uavhengighet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Som professor Thuen advarer Lysbakken kvinner mot å tro at det er trygt å la være å jobbe og opparbeide seg egen inntekt og pensjonsrettigheter.

 • Hvis kvinner skal være fri til å bestemme over sine egne liv er økonomisk uavhengighet alfa og omega, sier Lysbakken.

I høst vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om likelønn. Selv om årets lønnsoppgjør ifølge Lysbakken hadde en tydelig kvinneprofil, er han krystallklar på at lønnsgapet ikke kan tettes ved forhandlingsbordet alene.

 • Det er strukturelle årsaker til lønnsgapet. I stortingsmeldingen vil vi fokusere på blant annet likestilling i familien, tradisjonelle yrkesvalg og forhold i arbeidslivet.

Ifølge ministeren velger mange kvinner å nedprioritere sin egen karriere.

 • Manglende likestilling i familien er en helt avgjørende faktor. Vi ser at det er når ungene kommer at far begynner å jobbe mer overtid og mor blir værende mye hjemme med lange permisjoner.

Enig med Frode Thuen og Lysbakken? Bruk kommentarfeltet nedenfor!

MANGE DÅRLIGE FORHOLD: Frode Thuen møter mange som lever i forhold de ikke trives i. FOTO: Ina Illingstad