Fredag møtte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa byråd Filip Rygg og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen. Målet: Å overbevise statsråden om at tiltaksplanen som er laget lokalt for å stanse veksten i biltrafikken og øke bruken av kollektive transportmidler er god nok til at staten betaler ut 150 millioner kroner.

Pengene trengs sårt til ulike kollektivtiltak.

— Jeg har ikke på dette tidspunkt gått grundig nok gjennom tiltaksplanen til å gå inn i detaljene. På møtet i departementet i dag så var naturlig nok restriktive tiltak for å begrense biltrafikken i Bergen et sentralt tema. Vi vil avvente den skriftlige rapporten som Hordaland og Bergen kommune skal levere til departementet innen 31. januar før jeg kommenterer detaljene, sier Kleppa.

Dyrere bompenger og parkering

Målsettingen med planen er å holde trafikken gjennom bompengeringen på 2010-nivået frem til 2014, men bare i løpet av siste året er man kommet 1,7 millioner bilpasseringer skjevt ute å kjøre. Trafikkveksten i fjor var på 3,2 prosent og rundet 53,4 millioner passeringer.

Tiltakspakken som Kleppa ble presentert for i dag, inneholder blant annet forslag om:

  • Takstøkning i bompengeringen for å finansiere videre utbygging av Bybanen.
  • Høyere bompengesatser for de bilene som forurenser mest.
  • Økning i parkeringsavgiftene og en reduksjon i antall parkeringsplasser i sentrum med 200. * Oppgradering av bussterminaler.
  • Sambruksfelt i Fjøsangerveien.
  • Mer utbygging av sykkelveier.

Kleppa var fornøyd med møtet. Hun minner om at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er nødt til å levere for å få alle pengene som ligger inne i år.

— I år skal det deles ut 150 millioner kroner. Jeg kjenner meg trygg på at Hordaland og Bergen nå legger seg godt i selen og levere en troverdig rapport. Det er nødvendig for å få hele beløpet, sier Kleppa.

Følger nøye med Bergen

Den samlede belønningspakken er på 550 millioner kroner over fire år.

- Hvilken betydning har det at det ikke foreslås køprising?

— Her er det fra departementet og stortingets side lagt til rette for køprising. Det er et tiltak som virker. Så langt så er det gjort klart fra Hordaland og Bergens side at det er et tiltak de ikke ønsker å følge opp. Jeg vil gjenta at vi kommer fra departementets side gå veldig nøye gjennom tiltakene som Hordaland og Bergen mener virker.

— I fjor ble det delt ut 70 millioner kroner ubeskåret. Hva med pengene som skal deles ut i år. Kan man risikere avkorting?

— Nå var ikke tallene Rygg og Nilsen presenterte bare negative. Det andre viktige trafikkmålet i tiltaksplanen er å redusere trafikken inn til sentrum av Bergen med fem prosent fra 2010 og frem til 2014. Her går utviklingen i favør av de to lokale avtalepartnerne. Ved utgangen av oktober i fjor var trafikken redusert med 2,7 prosent sammenlignet med tall for tilsvarende periode i 2010. ## Er du villig til å betale mer bompenger for å redusere trafikkproblemene i Bergen? Si din mening i kommentarfeltet!

AVVENTENDE: Kleppa minner om at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er nødt til å levere for å få alle pengene. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND