— Etter min verdivurdering impliserer budet på 6,2 milliarder for Ewos en totalverdi av Cermaq på 118 kroner pr. aksje, forutsatt at også resten av selskapet blir et oppkjøps- objekt, sier analytiker Geir Kristiansen i Sparebank 1 Markets.

Hvis resten av Cermaq skal drives videre av nåværende eiere, regner Kristiansen med at aksjen blir mindre omsettelig. I så fall beregner han verdien basert på gårsdagens bud til 111 kroner pr. aksje.

- Bør gå opp til minst 115

— Men uansett regner jeg dette budet som bedre enn det Marine Harvest har kommet med. Etter min mening ligger det så mye synergieffekter i en fusjon mellom Cermaq og Marine Harvest at jeg mener de nå burde komme med et nytt bud på minst 115 kroner.

- Tror du det kommer?

— Jeg tror ikke helt de tør. Det har noe med ryktet til John Fredriksen å gjøre. Han ønsker å ta vare på ryktet som en tøffing i forhandlinger, og det er i seg selv et hinder for høyere bud, sier Kristiansen.

En halv milliard opp

Også analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets mener gårsdagens bud er interessant for Cermaqs aksjonærer.

— I vår vurdering har vi verdsatt Ewos til 5,7 milliarder kroner. Gårsdagens bud er altså en halv milliard kroner høyere, sier Lye.

Siden Marine Harvests bud er på hele selskapet, ønsker han likevel ikke å kommentere hvilket bud aksjonærene bør foretrekke.

TAUS: Styreleder i Marine Harvest, Ole-Eirik Lerøy, ønsket ikke å kommentere saken i går ettermiddag.
TOR HØVIK

Analytiker Henning Lund i Pareto Securities sier at gårsdagens tilbud er en naturlig følge av at Cermaqs styre har varslet at de vil få frem verdiene i selskapet.

- Siste ord ikke sagt

— 6,2 milliarder kroner er betydelig høyere enn den verdien jeg har regnet for Ewos, og det ser ut til å være bedre enn Marine Harvests bud. Men siste ord er neppe sagt i dette spillet. Jeg tror aksjonærene i Cermaq kan ha mer å glede seg til, sier Lund.

Det samme tror analytiker Henning C. Steffenrud i First Securities.

— Budet fra Altor og Bain Capital viser større verdier for Cermaq enn det som ligger i budet fra Marine Harvest, og er slik sett å foretrekke. Men her er nok ikke siste ord sagt, sier Steffenrud.

Styreleder i Marine Harvest, Ole-Eirik Lerøy, ønsket ikke å kommentere saken i går ettermiddag.