Det mener en av Norges fremste eksperter på sykefravær, seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret.

Han er i all hovedsak enig i at de fleste forhold tilsier en nedgang og ikke en økning i arbeidsfraværet i Norge.

– Men i et litt lengre tidsperspektiv har sykefraværet gått noe ned. Det passerte toppen tidlig på 1980-tallet og falt deretter nokså markert over en tiårsperiode. Økningen vi har opplevd siden tidlig 1990-tall er vanskelig å forklare. Jeg tror Sønbø Kristiansen har rett i at dette har noe med endrede holdninger å gjøre – både hos arbeidstakere og hos leger, sier Røed.

– Hvordan er effekten av tiltakene som hittil har vært brukt for å få ned fraværet?

– I 2004 ble reglene for sykmelding lagt om, slik at legene i større grad skulle «foreskrive» arbeidsrelatert aktivitet, selv om arbeidstakere er syke. Studier ved Frischsenteret tyder på at denne omleggingen hadde svært stor effekt. Vi tror den forårsaket et fall i det legemeldte sykefraværet på nær 20 prosent. Sykefraværet i Norge er fortsatt noe lavere enn det var før denne reformen ble gjennomført.

– Hva vil du anbefale for en effektiv reduksjon?

– Kanskje bør man gå enda lengre i retning av å fremme aktivitet og deltakelse fremfor passivitet. Nesten alt sykefravær i Norge er forårsaket av sykdommer som langt fra er uforenlig med arbeid. I mange tilfeller er sannsynligvis arbeid en bedre «behandling» enn hvile.