— Dommen var særdeles overraskende. Alt tyder på at den vil bli anket. Særlig knusende er det at en privatperson blir idømt nesten to millioner kroner i saksomkostninger, sier Helge Wesenberg. Han er forsvarer for Hilde Valdersnes Olsen.

Ifølge advokaten bygger dommen på et uriktig faktum.

— Jeg vil tro lagmannsretten ser annerledes på det, sier han.

- Ikke ideelt

Svigersønn Erik-André Olsen får altså hard kritikk i dommen. Han er styreleder og største eier i selskapet Incity, som igjen er den største leietakeren i Ole Bull Eiendom hvor Roald Valdersnes er styreleder.

— Det er ikke en ideell situasjon. Men der må en bare opptre profesjonelt, sier Wesenberg.

- Burde ikke vært i retten

På grunn av de familiære båndene mellom partene, burde saken ifølge dommeren aldri blitt brakt inn for retten, men heller løst gjennom en avtale mellom partene.

— Vi har gjort det som står i vår makt for å løse denne saken utenfor rettssalen, sier Wesenberg.

Det lyktes ikke Bergens Tidende mandag ettermiddag å få en kommentar fra Erik-André Olsen. Hilde Valdersnes Olsen var ikke kjent med dommen da BT kontaktet henne.