— Kreativiteten er høgast i vest, så blir det stillare og stillare desto lenger aust ein kjem, akkurat som i resten av landet, seier Geir Inge Lunde spøkjefullt.

Han er leiar for revisor- og rådgjevingsverksemda PwC region vest, og forklarer organiseringa av nybygget deira i Sandviksbodene 2.

Innflyttinga fann stad medio desember 2013, etter to og eit halvt år med planlegging og utforming. Det som no møter dei over to hundre tilsette er ein arbeidsplass som tek omgrepet ope kontorlandskap lenger enn dei fleste andre.

Ingenting her heiter min pult. Ein sit seg kvar ein vil i landskapet, ut ifrå kven ein skal jobbe saman med. Arbeidsplassen ein vel formar seg automatisk etter kropp og sitjestilling.

— Vi har lært av andre bedrifter i Bergen kva som fungerer. Så har vi teke dette litt lenger, med hjelp frå finnane, seier Lunde.

Finsk-bergensk samarbeid

Finnane er møbelselskapet Martela. Tor Helge Lunde Sørensen er leiar for den norske avdelinga til selskapet, og har vore tungt inne i pilotprosjektet hjå PwC.

Pilotprosjektet heiter Dynamic Solutions (sjå fakta). Sørensen har nett kome heim frå Stockholmsmessa, den største møbelmessa i Norden. Der har han og resten av Martela synt fram konseptet med ein film frå lokala til PwC i Bergen.

— Folk frå heile verda er interessert i det som skjer i Bergen. Ingen stader i verda er lenger framme enn det vi er no, seier Sørensen stolt.

Ved å bryte opp det gamle kontormønsteret frigjer ein både plass og arbeidskraft. Sørensen fortel at systemet dei har utvikla tillet dynamiske verksemder å halvvere mengda kontorareal dei treng per arbeidar.

Side om side med sjefen

— Det er to heilt ulike verder, seier Ingeborg Faye Vågsholm (31) i PwC når ho skal samanlikne dei nye og dei gamle lokala.

No sit ho seg kvar ho vil i kontorlandskapet, gjerne like ved sidan av sjefen.

— I Noreg står likestillingsprinsippet sterkt. Nyordninga av kontoret vårt er bygd på dette. Det skal ikkje vere store kontor og tunge dører i vegen når dei tilsette vil snakke med leiarane, fortel regionleiar Lunde.

Inger Stensaker ved Norges Handelshøyskole har forska på endringar i bedrifter, og meiner dei fysiske rammene kan ha store konsekvensar for korleis arbeidsplassen fungerer.

— Korleis kontoret er lagt opp legg føringar for kven du samtalar med og kva interaksjon du har med dei andre du jobbar med. Ein snakkar med fleire i eit ope kontorlandskap, og det er lågare terskel for å spørje andre om hjelp og råd, seier Stensaker.

Unngår kaos

For å unngå nye problemstillingar med effektiviteten har støydemping vore viktig i dei nye lokala.

Via eit oversiktskart kan alle til ei kvar tid sjå kvar dei andre tilsette sit i kontorlandskapet. Slik unngår dei at det særdeles frie systemet kollapsar i kaos.

Flyten i lokala gjer ikkje at dei tilsette føler seg rotlause på jobben, trur Torbjørn Torsvik, direktør for marknad og forretningsutvikling i PwC.

— Du har praktisk tala pulten din med deg uansett kvar du sit deg. Når du sit deg ned vert plassen tilpassa deg personleg, seier Torsvik.

Planlegg for lite plass

— Med ein kvadratmeterpris som den vi har i Bergen er det klart det er pengar å spare på å tenkje slik som dette, sjølv om det er innovasjon og samordning som er hovudmålet, seier regiondirektør Lunde.

Dei har flytta inn i eit lokale som tradisjonelt sett hadde vore for lite for talet på tilsette dei har i dag. Og selskapet planlegg å vekse stort i åra framover.

— I ei verksemd som dette er folk ute og jobbar, eller sit i møterom store deler av dagen. Det er heilt unødvendig å rekne ein kontorplass til ein person, seier han.

Lunde framhevar ein pult per person-modellen som gammaldags, og får medhald frå Stensaker ved NHH.

— Folk som ikkje har prøvd slike ordningar av arbeidsmiljøet er ofte meir skeptiske til det enn dei som har jobba slik, fortel ho.