— Akkurat nå er det vår tid. Om vi ikke akkurat er heltene på by’n, så er vi flinke til å bekymre oss, sier makroøkonom Øystein Thøgersen.

Den tørrvittige NHH-professoren skuffet ikke da han åpnet sitt foredrag under Bergen Næringsråds årskonferanse fredag.

- Alt kan gå galt

Thøgersen fortalte at han nylig kontaktet en bekjent i Finansdepartementet for å høre hva som kunne gå galt i norsk økonomi.

— Han er introvert, så han brukte litt tid på å svare. Men til slutt kom svaret: Alt!

— Skyene ser mørke ut, sier Thøgersen.

For å konkretisere sin tilsynelatende pessimisme, forklarte Thøgersen at han så fire skybanker i horisonten. Han kunne imidlertid ikke utelukke at noen av dem var godværsskyer.

Kinesisk joker

Den første skybanken hadde fått det kryptiske navnet «XI». Thøgersen siktet ikke til romertall, men til den nyutnevnte kinesiske lederen, Xi Jinping.

— Vi vet ikke hva han mener i det hele tatt. Vi har ingen anelse om hva denne mannen står for, sier Thøgersen.

Norges velstandsvekst kan enkelt forklares med at vi har kunnet selge våre råvarer dyrt, samtidig som vi har kunnet importere billige varer fra Kina.

— Skal vi stole på Xi Jinping? Det må vi, for han bestemmer mer enn noen andre hvordan det går med norsk oljeindustri. For oss er vekst i Kina alfa og omega.

...så var det resten av verden

Thøgersens andre uro knytter seg til utviklingen i resten av verden.

Europas probelmer trengs knapt å utbroderes, men faktum er at sentralbanken har pøst på med penger for å redde bankene.

Det som begynte som en finans- og kredittkrise, har ifølge Thøgersen nå utviklet seg til:

  • En offentlig gjeldskrise
  • En politisk beslutningskrise
  • En krise i markeders funksjonsmåte
  • En krise i institusjoners funksjonsmåte
  • Vedvarende usikkerhet og tillitskrise
  • Strukturelle problemer krever strukturelle løsninger, sier Thøgersen.

Når det gjelder USA, mener makroøkonomen at ting ser langt bedre ut. Her er privat sektor på full fart opp igjen.

— USA kommer tilbake, dersom ikke politikerne ødelegger. Men man er avhengig av at de blir enige i krisetider, sier han.

Hva med hjemmebane?

Den tredje skybanken Thøgersen ser er Jens, Erna og de andre norske politikerne. Ut i fra argumentasjonen til professoren, kan det imidlertid være en godværssky.

— Handlingsregelen er en velsignelse. Selv i valgår ser vi at regjeringer holder seg til den.

Han mener likevel at vi har en jobb å gjøre.

— Lønningene i Norge er høyere enn alle andre steder. Da må produktiviteten også være det.

De siste årene har den norske produktivitetsveksten vært lavere enn hos våre handelspartnere.

— Da må produktiviteten enten opp, eller lønningene ned, sier Thøgersen.

Uklar konklusjon

Den siste bekymringen er også knyttet til forhold på hjemmebane, og hadde fått tittelen «hjemmesnekret sårbarhet».

Thøgersen viste her en graf over norske boligpriser, som har vokst langt, langt mer enn i land hvor boligbobler allerede har sprukket.

For å forvirre tilhørerne, avsluttet Thøgersen med en ganske positiv kommentar:

— Dersom vi og næringslivet gjør jobben vår, er fremtiden så lys at man må ha solbriller på.

Konferansier Trygve Rønningen spurte deretter Thøgersen om han egentlig var optimist eller pessimist. Thøgersen unngikk å svare, og kan med det sies å ha bekreftet myten om at fra økonomer kan man få ut akkurat det svaret man vil.

- Ikke sats på det vi tror kommer

Thøgersens kollega, professor Rögnvaldur Hannesson tok for seg hvorvidt oljefondet kan bære norsk økonomi. Hannesson så en rekke utfordringer, men kom også med råd for hva Norge bør gjøre fremover.

— Vi skal IKKE satse på produkter og industrier som vi tror vil være levedyktige om 10 til 20 år. Hvem visste for 20 år siden om Facebook og Twitter? spurte Hannesson.

— Det vi kan og bør gjøre, er å sørge for gode rammebetingelser for næringslivet og for bærekraftige statsfinanser. Det siste er ikke så utfordrende for Norge de nærmeste årene, sier professoren.

GODT RÅD: Det viktigste myndighetene kan gjøre er å gi næringslivet gode rammebetingelser, mener NHH-professor Rögnvaldur Hannesson.