«Byggekomitéen for det nye posthuset i Bergen har i samråd med Bildende kunstneres styre i Oslo, satt opp et program for innbydelse til konkurranse mellom bildende kunstnere om utsmykking av posthusets publikumshall. Etter hva «BT» har fått opplyst vil programmet bli offentliggjort en av de første dagene.»

Bergens Tidende 20. september 1954