MARIANNE RØISELAND

— Vi har hatt noen drøftelser og russen er kommet med en uforbeholden unnskyldning. Vi har også diskutert kreative forslag som kan gjøre at vi unnlater å anmelde russen, sier Søviknes.

Russepresident Kenneth Nordahl-Pedersen drøfter gjerne ryddeoppdrag og humanitære aksjoner for å slippe at rundt halvparten av de 140 Os-russene anmeldes. Russepresidenten gjorde sitt ytterste for å forhindre at russen, tradisjonen tro, fredag angrep ungdomsskolen med egg og hestemøkk.

I desperat forsøk på å unngå hærverket bad han ordføreren om hjelp. Søviknes reiste sporenstreks til Os gymnas for å snakke russen til rette. Han lyktes ikke. Midt i skoletiden gjennomførte mellom 60-70 russ hærverkaksjonen.

— Søviknes hadde ikke snakket lenge før mange av russen la av gårde mot ungdomsskolen, sier elevrådsleder Erlend Baldersheim. Han har lite til overs for at ordføreren blander seg inn i russebråket.

Nekter å krype - Russen vet at det de gjorde var galt, men gjorde det likevel. Da får vi ta ansvaret og kommunen får anmelde oss. På den måten behandles vi som voksne og ansvarlige, sier Baldersheim.

Ordførerens bønn om å utrette en liten heltedåd for Os-samfunnet, har elevråds-lederen ingen sans for.

— Russen skal ikke krype for Søviknes. Og jeg er slett ikke sikker på om russen kommer til å føle et kollektivt ansvar for å rydde opp i hans utstillingsvindu, hvis det er det som blir resultatet, sier Baldersheim.

På grunn av heldagsprøver denne uken er det ikke mulig å samle hele russeflokken. Det er russestyret i Os som i dag skal avgjøre om russen skal bøye seg for ønske fra ordføreren om å utføre en samfunnstjeneste som bot for sitt hærverk.

Spyttet på hånden som ga - Rådmannen sa at han følte Os russen hadde spyttet i den hånden som for kort tid siden ga dem 30.000 kroner, sier Baldersheim.

På gårsdagens møte skal ordføreren ha uttalt at han vurdert å trekke pengestøtten tilbake, men konkluderte med at det ikke var riktig å blande de to sakene.

Før påske søkte russen om 10.000 kroner til "Russ mot stoffkampanje". Søviknes innvilget raskt ungdommens søknad, og la ytterligere 20.000 kroner i potten. Russen tok fornøyd imot pengene. De klistret noen klistremerker på russedressen og russebilen, før flere kjøpte øl for pengene.

Os-ordføreren har måtte tåle hard kritikk for sin rundhåndenhet av både opposisjonen og samarbeidspartiet Høyre.

— Russens arbeid mot narkotika er flott, men jeg reagerer på at de får et så stort pengebeløp når det er så mange ting vi ikke har penger til i kommunen, sier varaordfører Lisbeth Axelsen.

Ordfører Søviknes kan vente hard skyts fra sine politikerkollega når kritikken reises i neste formannskapsmøte. Men for øyeblikket er det råtne egg og hestemøkk Søviknes sloss mot. Les også: Russ får betale, ikke vaske