LOTTE SCHØNFELDERDenne onsdagen går vi. Litt før kl. 12, for det inviteres også til kirkemusikalsk halvtime før messen. Organist Kristen Øgaard lar Mendelssohn-Bartholdy avslutte halvtimen. Vi titter diskret rundt. Hadde vi ventet å se en forsamling av samfunnets forhutlede? Innrømmelsesvis hadde vi kanskje det. Men hva vet vi om hverdagsmesser og de som går dit? Dessuten — en forhutlet sjel kan komme i mange forkledninger.Spredt utover benkene sitter noen eldre, noen yngre, i pels og regntøy - og med mobiltelefon. Den blir hurtig kvalt. Helt vanlige mennesker som har funnet en pustepause i hverdagen. Ikke så mange denne onsdagen. Vær og føre har nok holdt både trofaste og nye vekke, for det pleier å være dobbelt så mange til stede, får vi vite etterpå. I Kafellet som kapellet med kaffeservering er omdøpt til. Gateprest Thor Brekkeflat har sesongstart og taler på gulvet, ikke fra prekestolen. Han begynner ikke med bibeltekster, men med prøveordningen for ny menighetsstruktur i Bergen sentrum - seks menigheter som skal bli en. Og i hvert fall skal Korskirken menighet bli en del av Domkirken menighet mens Kirkens Bymisjon skal overta selve gudshuset Korskirken. Den har ikke råd til å eie en middelalderkirke, men håper på en ordning. Bymisjonens hovedsponsor er Bergensbanken, men den har neppe ambisjoner om å bli kirkeeier. Det blir forhåpentlig en løsning, og Brekkeflat snakker om livets tre i Johannes' Åpenbaring, det som står midt mellom gaten og elven. Måtte Korskirken bli et slikt livets tre, med frukter for mange, med løvverk og ly. Et sted man kan få fred og åndelig niste med på veien."Fred i vårt hjerte " synger de fremmøtte som nesten alle går til nattverd. Før de går inn til kaffe og vafler og iskake i Kafellet og Brekkeflat kommer i prat med en gammel kjenning, Willy F. Aune. Han holder på med en imponerende evighetsmaskin, får vi vite.- Du har nok noen tusen arbeidstimer igjen, mener presten. - Å, mange tusen, sier Willy fornøyd. Han ser saken under evighetens synsvinkel. Der har han noe felles med presten.