ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no — Vi venter på politiets innstilling etter "Sleipner"-forliset. Det er naturlig å se disse to sakene i sammenheng, opplyser fungerende førstestatsadvokat, Ellen Cathrine Greve. Politiets påtalemessige vurderinger etter "Baronen" s grunnberøring i Raunefjorden 5. januar i fjor ble oversendt til Statsadvokaten i Hordaland i august. HSD-hurtigbåten traff et skjær med det ene katamaran-skroget. Fartøyet tok inn vann og fikk slagside, men klarte å ta seg inn til Flesland kai for egen maskin. Der ble de 28 passasjerene satt tørrskodd i land. Var uoppmerksom Kapteinen på "Baronen" har erkjent at han var uoppmerksom i sekundene før hurtigbåten traff skjæret ved Raunane lykt, og sprang lekk. HSD degraderte ham, og vedkommende seilte som styrmann i rederiet etter forliset.Hordaland politidistrikt har nylig avsluttet etterforskningen av "Sleipner"-forliset.- Jeg har saken til påtalemessig vurdering nå, og håper å kunne oversende innstillingen til statsadvokaten rundt kommende månedsskifte, sier politiinspektør Berit Johansen Sangolt ved Hordaland politidistrikt.

HSDs rolle Det er et omfattende materiale som statsadvokatembetet vil trenge noe tid på å gå gjennom. Når Statsadvokaten velger å se de to sakene i sammenheng, betyr det at HSDs rolle vil bli studert svært nøye. Selskapets rutiner for sikkerhetsopplæring vil stå helt sentralt i statsadvokatens vurdering av om HSD har begått noe klanderverdig eller straffbart i forbindelse med de to forlisene med bare seks ukers mellomrom.