KRISTINE HOLMELID— Forslaget fra regjeringen er korttenkt. De kan ikke ha tenkt på hvor viktig et bra studentmiljø er for utdanningsinstitusjonen. Engasjement utenom studiene er også viktig når en senere skal ut i arbeidslivet, sier Atle Hauge, informasjonsansvarlig i Norges Handelshøyskoles Studentforening.

- Norges beste studentmiljø Han og flere andre tillits-valgte ved NHH frykter at forslag i stortingsmeldingen om høyere utdanning vil få store konsekvenser for det aktive studentmiljøet ved skolen.

I presentasjonen av NHH reklamerer skolen med at de er "den institusjonen i landet som har det beste studentmiljøet". Det kan det bli slutt på hvis bare lesehestene premieres, mener studentene.

I stortingsmeldingen blir heltidsstudentene premiert med mer stipend. Blir studiene fullført på normert tid eller før, blir 39 prosent av lånet omgjort til stipend. Studenter som bruker lengre tid får mindre stipend og mer lån.

- Rammer de engasjerte - Slappe studenter blir kanskje inspirert til å jobbe mer. Men forslaget rammer de mange som engasjerer seg i frivillig studentarbeid, sier UKEsjef Jørgen Festervoll.

I stortingsmeldingen står det ingenting om at aktive studenter skal skjermes for økt gjeld.

Om lag 1000 av de 2800 studentene ved NHH er engasjert i ulike studentaktiviteter. Noen av disse jobber heltid, og i perioder både dag og natt, med blant annet Næringslivssymposiet, UKEN og annet studentarbeid. Selv ikke de som jobber mest blir belønnet med vekttall. Flere blir forsinket i studiene, og må ta opp ekstra studielån.

- Ikke bare lesing - Det er et veldig feil signal å sende at de som legger sjelen sin i arbeid som gagner lærestedet skal bli straffet med mer lån, sier Rami Khoury, som akkurat er ferdig med månedsvis intens jobbing som leder for Næringslivssymposiet. Studentene tror det vil bli vanskeligere å rekruttere nok folk til å opprettholde aktivitetene.

— Det å være student er ikke bare å lese. Det er også å skaffe seg annen kompetanse og erfaring og å ha det gøy. Det er utrolig lærerikt, sier Khoury.

— Karakterer hjelper deg kanskje til å komme på jobb-intervju, men for å få en jobb er det gjerne hvor engasjert du har vært utenom som teller, sier UKEsjef Jørgen Festervoll.

Fakta/utdanningsreformene Dette er noen av reformene i stortingsmeldingen "Gjør din plikt, krev din rett": * Lån og stipend øker fra 67 500 til 80 000 kroner. De studentene som fullfører på normert tid, får 39 prosent av lånet omgjort til stipend. De som bruker lengre tid får mindre stipend og mer lån.* Vitenskapelige høyskoler blir universiteter og statlige høyskoler kan søke om å bli det. * Fireårig cand.mag-grad blir treårig bachelor, hovedfagspåbyggingen på to år blir mastergrad. * Et nytt karaktersystem fra A til E ønskes innført. * Utdanningsminister Trond Giske vil bruke 1, 3 milliarder kroner på å bedre studiefinansieringen. Hva resten av reformen vil koste, har ikke Giske sagt noe om. fakta/utdannings-reformene:

Les også: Vil ha vekttall for sosiale oppgaver